4. Międzynarodowa Wystawa - Mała Forma Graficzna 13 x 18

Dialog warsztatu z cyfrą

Rafal-Urbanski-HQR-40.2-digital-print-2020Projekt artystyczny Międzynarodowej Wystawy – Mała Forma Graficzna 13 x 18 „Dialog warsztatu z cyfrą” wiąże się z pytaniem o przyszłość miniatury graficznej. Jego pomysłodawca, Waldemar Kozub, szukając odpowiedzi, konfrontuje artystów, zapraszając do dialogu ich utwory graficzne tworzone w różnych technikach: warsztatowych, mieszanych, autorskich, cyfrowych. Projekt nie narzuca tematu wystawy, nie stawia wymagań warsztatowych. Jedynym ograniczeniem inwencji autorów jest format. Miniatura graficzna ma zmieścić się na ekranie ekspozycyjnym o wymiarach 13 x 18 cm.

Dotychczasowe edycje wystawy małej formy graficznej (w latach: 2013, 2014 i 2016) pokazywały nowe sposoby wychodzenia poza teren grafiki na inne dyscypliny: rysunek, malarstwo, fotografię. Nieustająco dokonujące się w grafice przeobrażenia i odkrycia szczególnie są zauważane w cyfrowych opracowaniach graficznych.

Intencją organizatorów wystawy jest pokazywanie piękna zminiaturyzowanej formy graficznej, wykonywanej przez wybitnych artystów-grafików, pedagogów sztuki związanych z uczelniami i kierunkami artystycznymi. Uczestnictwo w wystawie potwierdziło prawie 30 artystów pochodzących z Polski oraz z zagranicy – Włoch, Belgii, Chorwacji, Macedonii, Węgier, Estonii i Szwecji.

 

Kurator: dr Artur Ptak 

Kurator zewnętrzny: Waldemar Kozub

Koordynator: Zuzanna Michcik

 

Czas trwania wystawy: 21 października 2021 – 23 stycznia 2022

Muzeum Dialogu Kultur

 

Fot. Rafał Urbański, HQR 40.2, digital print, 2020

 

PATRONAT HONOROWY:

 

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Triennale


MASTER SPONSOR SMTG
 PSEP ZPAP KIELCE  

 

PATRONAT MEDIALNY:

Radio Kielce  Em Kielce  Echo Dnia  MELORADIO
 WDK  PIK