Flora polonica

Zapowiedzi wystaw

Kwitna?cy rododendron

W 100. rocznicę powstania Polskiego Towarzystwa Botanicznego Muzeum Narodowe w Kielcach zaprezentuje zabytki z własnych zbiorów, które dotyczą świata roślin. Na wystawie znajdą się obrazy, grafiki, fotografie, ceramika, szkło i obiekty z innych dziedzin rzemiosła artystycznego, które przedstawiają polską florę. Prezentację uzupełnią skamieniałości i zielniki ze zbiorów Działu Historii Naturalnej, a także starodruki z księgozbioru Biblioteki Muzealnej. Będzie to wystawa obejmująca wiele dziedzin i pozwalająca przyjrzeć się roślinom w wielu aspektach, poczynając od ich anatomii ukazanej na kartach starodruków i zielników, a skończywszy na przedstawieniach roślin widzianych okiem artystów. Jak wiadomo, flora od zarania dziejów inspirowała twórców różnych dziedzin sztuki. Czasami wykorzystywano ją jedynie jako motyw dekoracyjny, ale od XV wieku, kiedy martwe natury stały się samodzielnym gatunkiem malarskim, to one zostały „głównymi bohaterami” obrazów. Wśród silnie reprezentowanych w kieleckich zbiorach przedstawień pejzażowych konkretne rośliny, zwykle okazałe drzewa i delikatne kwiaty, często odgrywają ważną rolę. W odpowiednio zaaranżowanych przestrzeniach ekspozycyjnych widz będzie mógł poczuć relaksacyjną moc roślin. Jednocześnie wystawa będzie doskonałą okazją do pokazania szerokiej publiczności zbiorów, które na co dzień spoczywają w muzealnych magazynach.

 

Kurator: Magdalena Silwanowicz

Koordynator: Artur Rakowski

Termin: 13 grudnia 2022 – 16 kwietnia 2023

Dawny Pałac Biskupów Krakowskich