Zderzenia. Sztuka Józefa Krzysztofa Oraczewskiego

1989Wystawa "Zderzenia" to eksploracja napięcia powstającego z przecięcia duchowości i materialności, czasu i przestrzeni oraz dualizmu życia. Nieuchronne sprzeczności, które okazują się dźwignią transcendencji, są ukazane w wielu aspektach i wymiarach. Niemniej jednak oś wystawy koncentruje się wokół napięcia związanego z pojęciami wolności i zasad społecznych. Ten właśnie konflikt wpisany w drogę osobistych przeżyć artysty oraz perspektywa rozwoju, jaka się wiąże z jego przezwyciężeniem, są ukazane w największym przybliżeniu. Poprzez serię obrazów i instalacji Józef Krzysztof Oraczewski stawia widza przed wyzwaniem ponownego rozważenia swoich wcześniejszych przekonań o rzeczywistości i odkrycia głębszych, często ukrytych znaczeń naszego istnienia. Wystawa, która ma na celu zgłębienie idei kolizji, zarówno dosłownych, jak i metaforycznych, ma właśnie prowadzić do odkrycia nowych perspektyw, rozbudzenia woli przezwyciężenia dualizmu i ograniczeń, realizacji marzeń i zrywania się do lotu po porażkach, które są nieodłączną częścią życia.

 

Wystawa przygotowana we współpracy z artystą.

Koordynator: Agnieszka Dziwoń

Czas trwania wystawy: 21 listopada 2023 – 17 marca 2024

Dawny Pałac Biskupów Krakowskich

____________

Józef Krzysztof Oraczewski, 1989, 333x444, ze zbiorów prywatnych

MECENAS MUZEUM NARODOWEGO W KIELACH: 

PGE Polska Grupa Energetyczna

  

 

PATRONAT HONOROWY:                                                                                   

  MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO


                                                     
PATRONAT MEDIALNY: