Kobieta w czasach Wazów

Zapowiedź wystawy

Kobieta w epoce Wazów

Założenia wystawy koncentrują się wokół wyjątkowych postaci kobiecych i roli, jaką odgrywały od schyłku XVI wieku do drugiej połowy XVII stulecia. Ramy czasowe wystawy (15871668) wyznacza panowanie królów polskich z dynastii Wazów. Do pierwszej grupy bohaterek wystawy należą kobiety ściśle związane z dworem: żony monarchów (Anna, Konstancja i Cecylia Renata Habsburżanki oraz Ludwika Maria Gonzaga de Nevers) i te należące do rodziny królewskiej oraz damy z fraucymerów. Dalej znajdziemy wpływowe niewiasty, żony magnatów, niejednokrotnie prawdziwe fortunatki Rzeczypospolitej tamtych czasów.  Kolejną grupę stanowią kobiety niepospolite, niejednokrotnie wyprzedzające swoją epokę, jak Magdalena Mortęska  ksieni klasztoru benedyktynek w Chełmnie, mistyczka i założycielka kongregacji chełmińskiej, czy Maria Cunitz  śląska astronomka, autorka pracy Urania propitia, będącej udoskonaleniem Tablic rudolfińskich Keplera. Na wystawie zostaną zaprezentowane wizerunki malarskie i graficzne kobiet epoki Wazów, a także medale, dokumenty, starodruki i dzieła rzemiosła artystycznego. Wystawie będzie towarzyszyć publikacja. 

Czas trwania wystawy: 26 kwietnia – 2 października 2022

Kurator: dr Magdalena Śniegulska-Gomuła

Koordynator: Anna Latos-Paryska

Aranżacja: Beata Majchrzak-Liberek

Dawny Pałac Biskupów Krakowskich 

 

Fot. Portret Konstancji Krystyny z Komorowskich Wielopolskiej, malarz nieznany, ok. 1670 roku, olej na płótnie

 

PATRONAT HONOROWY:                                                                                                       SPONSOR:                                                             PARTNER: 

MKIDN MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Bank Spółdzielczy w Kielcach Dekorian

  

PATRONAT MEDIALNY: 

TVP Historia TVP Kultura RADIO EM Rmf classic Mówią wieki PiK