Polski mężczyzna 1910 - 2010

Zapowiedzi wystaw

Polski mężczyzna 1910-2010Wystawa zaprezentuje ewolucję w przedstawianiu postaci mężczyzny w malarstwie, rzeźbie i sztukach dekoracyjnych (plakat, makata) na przestrzeni lat 1910–2010. Na ekspozycji będzie można zobaczyć przykłady zarówno śmiałej obrazowo czy kolorystycznie figuracji, jak i XX-wiecznego realizmu, w tym polskiego realizmu socjalistycznego (tzw. socrealizmu). Zaprezentowane zostaną prace m.in. Jana Jaromira Aleksiuna, Mai Berezowskiej, Mariana Czapli (Studium młodzieńca), Henryka Czarneckiego (Portret cadyka), Edwarda Dwurnika (Portret Wiesława Juszczaka), Zbyluta Grzywacza (Zygmuntowska), Krzysztofa Jackowskiego, Jerzego Klukowskiego, Ryszarda Praussa, Stanisława Rolicza (Pierwszomajowy pochód sportowców), Leszka Sobockiego (Pas bezpieczeństwa), Wiesława Szamborskiego (Ciała leżące) i Stefana Żechowskiego (Chłopska nędza), a także czekające na swoją pierwszą prezentację depozyty (np. Wincentego Kućmy). Wystawie będzie towarzyszył polsko-angielski katalog. 

Kurator: Iwona Rajkowska

Koordynator: Małgorzata Osobińska

Termin: 23 maja – 15 października 2023