Strach

Wojciech Weiss Upiór na wierzbie
Od 26 listopada 2019 roku do marca 2020 roku, w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich będzie można oglądać wystawę Strach.

Planowana wystawa będzie próbą zmierzenia się z tematem strachu obecnego zarówno w życiu jednostki, jaki i w wymiarze ogólnoludzkim, zmaterializowanym w dziełach sztuki. Uwzględnione zostaną dzieła z różnych epok. Przewidziany układ wystawy ma stworzyć możliwość prześledzenia ewolucji, której podlegało zarówno samo odczuwanie strachu, jak i artystyczne środki jego wyrażania. Wystawie towarzyszyć będzie wydawnictwo oraz spotkania z filozofami, psychologami, artystami zajmującymi się tym tematem.

Kurator: Joanna Kaczmarczyk

Koordynator: Anna Sychowska

Na zdjęciu:

Wojciech Weiss Upiór na wierzbie