Zgłaszanie grup

 

Zachęcamy również do zapoznania się z projektami dotyczacymi zwiedzania, które są prowadzone w Muzeum Narodowym w Kielcach:

Płatność przelewem dla grup zorganizowanych

Płatność przelewem za wstęp na ekspozycje stałe, czasowe, zajęcia edukacyjne, lekcje muzealne oraz warsztaty
dla grup zorganizowanych we wszystkich oddziałach Muzeum Narodowego w Kielcach

Warunkiem dokonania płatności przelewem jest prawidłowe wypełnienie formularza wraz z upoważnieniem i złożenie ich w kasach Muzeum Narodowego w Kielcach w dniu wykonania usługi.

Do pobrania:

Formularz i upoważnienie