CZYTAM-BYWAM-ZNAM

Czytam – Bywam – Znam to oferta kulturalno-edukacyjna skierowana do wykładowców akademickich, studentów, uczniów szkół średnich oraz wszystkich osób zainteresowanych historią miasta i regionu. W jej ramach udostępniono teksty popularyzujące wiedzę o Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach oraz przewidziano wykłady, których tematyka będzie dotyczyła zbiorów muzeum. Dopełnieniem jest oferta edukacyjna.

CZYTAM

Zainteresowani historią Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach znajdą tu artykuły naukowe i popularnonaukowe publikowane m.in. w „Rocznikach Muzeum Narodowego w Kielcach”.

 

Kuczyński Janusz

Muzeum zabytkowych wnętrz z XVII i XVIII w. w kieleckim pałacu

„Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach” 1984, t. 13, s. 11–58.

Plik PDF

Kuczyński Janusz

XVIII-wieczne skrzydła pałacu kieleckiego

„Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach” 1985, t. 14, s. 75–100.


Plik PDF

 

Kuczyński Janusz

Kielecka rezydencja biskupów krakowskich

„Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach” 1990, t. 15, s. 15–56.


Plik PDF

 

Kuczyński Janusz

W osiemdziesięciolecie Muzeum Narodowego w Kielcach

„Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach” 1988, t. 16, s. 13–33.


Plik PDF

 

Kuczyński Janusz

Uwagi na marginesie artykułu Jakuba Lewickiego „Najnowsze odkrycia związane z kielecką siedzibą biskupów krakowskich

„Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach” 2000, t. 20, s. 197–212.

 

Plik PDF

 

Kuczyński Janusz

Projekt rekonstrukcji pieca ze schyłku 1. połowy XVII wieku w drugim pokoju biskupim kieleckiego pałacu

„Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach” 2003, t. 21, s. 57–72.

 

Plik PDF

 

Kuczyński Janusz

Kaplica w pałacu kieleckim w latach 1644–1746

„Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach” 2006, t. 22, s. 127–141.

 

Plik PDF

 

Kwaśnik-Gliwińska Anna

Wystrój i wyposażenie apartamentu biskupiego w Kielcach w XVII i XVIII wieku: dane historyczne a rzeczywistość

„Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach” 2003, t. 21, s. 31–40.

 

Plik PDF

 

Lepiarczyk Józef

O artystycznym uroku pałacu w Kielcach

„Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach” 1988, t. 16, s. 115–124.


Plik PDF

 

Lewicki Jakub

Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach: przemiany zespołu w latach 1795–1864

„Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach” 2011, t. 26, s. 17–101.

 

Plik PDF

 

Mazurek Marek, Szelejewski Adam

Restauracja apartamentu biskupiego w Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach: założenia i realizacja

„Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach” 2003, t. 21, s. 47–54.

 

Plik PDF

 

Michalska-Bracha Lidia

Sanktuarium Józefa Piłsudskiego i Muzeum Legionów Polskich w dawnym pałacu biskupim w Kielcach

„Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach” 1993, t. 17, s. 167–183.

Plik PDF

 

Michalska-Bracha Lidia

Rekonstrukcja Sanktuarium Józefa Piłsudskiego w pałacu kieleckim

„Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach” 1995, t. 18, s. 215–221.

 

Plik PDF

 

Osełka Małgorzata

Konserwacja stropu ramowego w Pierwszym Pokoju Senatorskim Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach

„Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach” 2010, t. 25, s. 89–119.

 

Plik PDF

 

Osobińska Małgorzata

Wnętrza barokowej rezydencji: charakterystyczne elementy wystroju i wyposażenia w odniesieniu do Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach

„Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach” 2013, t. 28, s. 133–147.

 

Plik PDF

 

Pieniążek-Samek Marta

Apartament biskupi w Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach – inwentarze

„Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach” 2003, t. 21, s. 21–30.

 

Plik PDF

 

Pieniążek-Samek Marta

Nieznane źródło do badań nad Pałacem Biskupów Krakowskich w Kielcach

„Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach” 2003, t. 21, s. 73–77.

Plik PDF 

 

Pieniążek-Samek Marta

„W honor domu i jego pamięć”: kilka uwag o dekoracji Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach

„Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach” 2010, t. 25, s. 132–164.

 

Plik PDF 

 

Podpłońska Elżbieta

Muzeum kieleckie w latach 1908–1950

„Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach” 2009, t. 24, s. 11–74.

 

Plik PDF

 

Sobala Michał

Dwór Klecki: rezydencja biskupów krakowskich w Kielcach w świetle nieznanego inwentarza z 1635 roku

„Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach” 2010, t. 25, s. 27–70.

 

Plik PDF 

 

BYWAM

Propozycje spotkań tematycznych dla przedstawicieli szkół (nauczycieli i uczniów), uczelni wyższych (wykładowców i studentów) oraz słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku.

Wykłady, połączone ze zwiedzaniem ekspozycji, pozwolą poszerzyć posiadaną wiedzę z zakresu sztuki. Spotkania poprowadzą wykwalifikowani pracownicy muzeum, a zarazem twórcy obecnej ekspozycji, którzy dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu pokażą prezentowaną kolekcję z bardziej specjalistycznej strony.

Proponujemy cztery bloki tematyczne:

– Rysunek i malarstwo XIX i XX wieku

– Techniki artystyczne

– Meblarstwo artystyczne

– Ceramika artystyczna.

Obowiązują zapisy. Prosimy o kontakt z Działem Edukacji telefonicznie: 660 957 875 lub mailowo: edukacja@mnki.pl

 

ZNAM

Oferta edukacyjna w formie różnorodnych bloków tematycznych wraz z prezentacją badań nad Dawnym Pałacem Biskupów Krakowskich w Kielcach.

 

 

 

logotypy do projektu POIiŚ logo Unii Europejskiej Flaga Polski Logo Projekty Unijne

 

logo Ministerstwa Kultury