Fotogalerie

Kolorowanki Wiślica

Przyjrzyj się jednemu z najcenniejszych na świecie przykładów sztuki romańskiej tzw. Płycie Orantów fundacji Kazimierza Sprawiedliwego. Sprawdź , jakie postacie historyczne oraz motywy zwierzęce przedstawia, a następnie spróbuj stworzyć własną wersję, inspirując się oryginałem.

 

Powrót