Autorytet jak w banku - konkurs plastyczny

Muzeum Narodowe w Kielcach
oraz
Narodowy Bank Polski

zapraszają do udziału
w konkursie plastycznym na projekt banknotu XXI

Autorytet jak w banku!

Konkurs realizowany w ramach wystawy stałej ze zbiorów Działu Historii Muzeum Narodowego w Kielcach. Konkurs dotyczy popularyzacji wiedzy na temat numizmatów i historii Polski. Kierowany jest do uczniów szkół podstawowych (kl. IV-VI), gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Autorzy prac mają za zadanie zaprojektować banknot o nominale 100 zł z postacią z historii Polski współczesnej, której osobowość winna być autorytetem dla przyszłych pokoleń.

Termin składania prac konkursowych – 15 maja 2016 roku. Podsumowanie konkursu połączone z pokazem prac laureatów oraz werdyktem jury odbędzie się 1 czerwca 2016 roku o godz. 12 w Muzeum Narodowym w Kielcach – Oddział Dawny Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach, pl. Zamkowy 1.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu, który znajduje się na stronie www.mnki.pl 

Dla uczestników konkursu stwarzamy możliwość skorzystania z warsztatów z zakresu projektowania banknotów, które odbywają się od wtorku do piątku w godz. 9 – 15 w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach, pl. Zamkowy 1, Kielce.

Zgłoszenia na warsztaty należy kierować do Działu Edukacji, telefonicznie (41) 344 40 14 wew. 239, 660 957 875 lub e-mailowo:edukacja@mnki.pl

Materiały niezbędne do pracy zapewnia Muzeum Narodowe w Kielcach.

Karta zgłoszeniowa

Regulamin konkursu