Konkurs plastyczny: Świętokrzyskie - baśniowa kraina

Świętokrzyskie - baśniowa kraina

KONKURS PLASTYCZNY
Świętokrzyskie – baśniowa kraina
 
organizowany przez
Muzeum Narodowe w Kielcach
 w ramach wystawy czasowej
Polskie miasta i zamki według Ryszarda Praussa
 
 

Konkurs plastyczny realizowany jest w ramach wystawy czasowej „Polskie miasta i zamki według Ryszarda Praussa” prezentowanej od 13 lutego do 22 maja 2016 roku w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich, oddziale Muzeum Narodowego w Kielcach. Głównym celem konkursu jest przybliżenie młodemu pokoleniu postaci Ryszarda Praussa (wybitnego malarza architektury, m.in. założyciela Kieleckiego PlastykaZwiązku Polskich Artystów Plastyków w Kielcach). Kierowany jest do uczniów szkół podstawowych (kl. IV-VI), gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz uczelni wyższych. Autorzy prac mają za pomocą dowolnej wodnej techniki malarskiej stworzyć pejzaż architektoniczny inspirowany wystawą.

Termin składania prac konkursowych – 6 maja 2016 roku. Uroczyste otwarcie pokonkursowej wystawy prac laureatów oraz wręczenie nagród odbędzie się 22 maja 2016 roku o godz. 10 w Sali Portretowej Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu, który znajduje się na stronie www.mnki.pl

Uczestnicy konkursu mogą skorzystać z warsztatów, które odbywają się w ramach wystawy „Polskie miasta i zamki według Ryszarda Praussa” w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach, pl. Zamkowy 1.

Zgłoszenia na warsztaty należy kierować do Działu Edukacji, telefonicznie 41 344 40 14 wew. 239, 660 957 875 lub e-mailowo: edukacja@mnki.pl

Materiały niezbędne do pracy zapewnia Muzeum. Udział w warsztatach jest płatny - 5 zł od osoby.

REGULAMIN KONKURSU

ZAŁĄCZNIK NR 1: KARTA ZGŁOSZENIA

Logo PŚk  ŚĆŃ  SODMiND  Plastyk - logo