Zdalne Muzeum, zdolni w Muzeum

Konkursy

Konkurs Zdalne Muzeum, zdolni w Muzeum, który organizujemy we współpracy z Samorządowym Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach ma na celu popularyzacja zbiorów muzealnych w szerokim tego słowa znaczeniu. 

Tematem prac konkursowych jest Uczniowska i nauczycielska próba zbliżenia się do wybranego  dzieła- eksponatu naszego Muzeum. Konkurs jest skierowany do uczniów klas 1-3, 4-8 szkół podstawowych, uczniów szkół ponadpodstawowych oraz nauczycieli.

Konkurs podzielony jest na 3 kategorie.

Wymagania:

1-3 klasa, klasa 4-8 szkoły podstawowe:

  • Uczestnik konkursu ma za zadanie wykonanie jednej pracy plastycznej inspirowanej ekspozycjami MNKi lub  Dawnym Pałacem Biskupów Krakowskich w Kielcach. Praca ta może być próbą stworzenia własnej, swobodnej interpretacji wybranego dzieła lub też zadaniem w którym uczeń podejmuje się stworzenia własnej „ kopii’
  • Technika dowolna

Szkoły ponadpodstawowe:

  • Uczestnik konkursu ma za zadanie wykonanie opisu wybranego obrazu z kolekcji   Muzeum.
  • Opis musi spełniać wytyczne przyjęte w  wykonywaniu opisu dzieła sztuki.
  • Praca pisemna ma być autorska.

 

Nauczyciele:

  • Zadanie konkursowe polega na stworzeniu autorskiego scenariusza lekcji w oparciu 

o zbiory Muzeum Narodowego w Kielcach. Inspiracją do wykonania zadania mogą być wybrane obrazy z kolekcji MNKi, Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich oraz ekspozycji w pozostałych oddziałach muzeum: Muzeum Lat szkolnych Stefana Żeromskiego, Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku oraz Muzeum Dialogu Kultur.

  • Scenariusz powinien być dostarczony w formie elektronicznej oraz papierowej 

w formacie A4.

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKA NIEPEŁNOLETNIEGO

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKA PEŁNOLETNIEGO

 

 REGULAMIN KONKURSU 

 

Wpłynęło 104 prace konkursowe wykonane różnymi technikami plastycznymi. Decyzją komisji przyznano 4 pierwsze miejsca w dwóch kategoriach wiekowych. 

Laureaci:

I miejsce w kategorii 1-3 klasa – Natalia Wcześniak

I miejsce: w kategorii 4-8 klasa – Antonina Brodzińska, Nikola Opel, Laura Wierzbicka

Wyróżnienia: Hanna Rosiek, Aleksandra Łankiewicz, Wojciech Świercz, Antoni Węgiel, Iga Jędras, Antonina Krzyworączka, Zuzanna Nawara, Cyprian Trębicki, Aleksandra Wortmann, Emilia Łocik

W kategorii „Nauczyciel” i „szkoły ponadpodstwowe”  jury nie przyznało żadnego miejsca.

Z uwagi na zgłoszenie w konkursie prac poza kategoriami jury postanowiło przyznać wyróżnienia specjalne w kategorii wiekowej 4-7 lat.

Wyróżnienia: Marika Kaczmarczyk, Marcelina Kalista, Adam Michałowicz, Nadia Rycombel

 

WYRÓŻNIONE PRACE

 

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

 

 POWRÓT