Niedziela w muzeum

Muzeum to nie tylko miejsce gromadzenia zabytków, ale także miejsce spotkań, w trakcie których realizowany jest bezpłatny program edukacyjny dla dorosłych.
Cykl wykładów Niedziela w Muzeum to propozycja dla wszystkich, którzy chcą ciekawie spędzić niedzielne popołudnie. Wykłady prowadzone są przez
pracowników Muzeum, którzy nawiązują w nich do swoich prac naukowych i działalności badawczej. Spotkania odbywają się w każdą niedzielę w jednym
z oddziałów Muzeum: Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich, Muzeum Stefana Żeromskiego, Muzeum Dialogu Kultur, Pałacyku Henryka
Sienkiewicza w Oblęgorku i Muzeum Archeologicznym w Wiślicy.

Oddziały Muzeum Narodowego w Kielcach realizują bezpłatny program dla dorosłych odbiorców. Temat wykładów są uzupełnieniem wiedzy, która oscyluje wokół zbiorów MNKi i wystaw czasowych.

Czas realizacji: niedziela, godz. 12

 

Data

Temat wykładu

Prowadzący

Miejsce realizacji

 4.12.2022

Legenda św. Mikołaja w sztuce

dr Anna Myślińska

Dawny Pałac Biskupów Krakowskich     
11.12.2022 Święta przy pańskim stole Artur Rakowski Dawny Pałac Biskupów Krakowskich
18.12.2022 Siostry Boznańskie i siostry Pareńskie –  życie oraz tragiczne losy– Izabeli, Olgi Boznańskich oraz  Marii, Zofii i Elizy Pareńskich Bożena Sabat Dawny Pałac Biskupów Krakowskich        
       
 

 

 

 

 

 

Powrót