Niedziela w muzeum

Muzeum to nie tylko miejsce gromadzenia zabytków, ale także miejsce spotkań, w trakcie których realizowany jest bezpłatny program edukacyjny dla dorosłych.
Cykl wykładów Niedziela w Muzeum to propozycja dla wszystkich, którzy chcą ciekawie spędzić niedzielne popołudnie. Wykłady prowadzone są przez
pracowników Muzeum, którzy nawiązują w nich do swoich prac naukowych i działalności badawczej. Spotkania odbywają się w każdą niedzielę w jednym
z oddziałów Muzeum: Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich, Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, Muzeum Dialogu Kultur, Pałacyku Henryka
Sienkiewicza w Oblęgorku i Muzeum Archeologicznym w Wiślicy.

Oddziały Muzeum Narodowego w Kielcach realizują bezpłatny program dla dorosłych odbiorców. Temat wykładów są uzupełnieniem wiedzy, która oscyluje wokół zbiorów MNKi i wystaw czasowych.

Czas realizacji: niedziela, godz. 12

 

Data

Temat wykładu

Prowadzący

Miejsce realizacji

10.07.2022

 Piano nobile w świetle dawnych inwentarzy 

Magdalena Otwinowska

Dawny Pałac Biskupów Krakowskich
17.07.2022 Pałac - Apartament Senatorski dr Anna Myślińska Dawny Pałac Biskupów Krakowskich
24.07.2022 Adam Mickiewicz – sumienie Wielkiej Emigracji  Paulina Bies Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego
31.07.2022 Polityka dynastyczna Wazów, a malowidła stropowe w kieleckim pałacu Robert Pepaś Dawny Pałac Biskupów Krakowskich    
7.08.2022 Pożar Troi – odkrycia przy konserwacji stropu ramowego w Drugim Pokoju Senatorskim Małgorzata Misztal Dawny Pałac Biskupów Krakowskich
   

 

 

 

 

Powrót