Quest "Z pamiętnika młodego Żeromskiego"

Propozycja nawiązuje do modelu edukacji przez zabawę – Quest Z pamiętnika młodego Żeromskiego. Ta niekonwencjonalna forma edukacji, oparta na nieoznakowanym szlaku, skierowana jest nie tylko do grup zorganizowanych, ale i odbiorców indywidualnych.

Wychodząc na zewnątrz z muzealnych sal, zapraszamy do literackiej wędrówki i mądrej zabawy. Narzędziem, które pomogło nam
w realizacji tego przedsięwzięcia, jest questing. Bohater questu – Stefan Żeromski – prowadzi turystów w atrakcyjne miejsca miasta, pokazuje ciekawe, a nie zawsze znane obiekty. Uczestnicy zabawy zamieniają się w detektywów, poszukiwaczy, których celem jest odnalezienie "skarbu". Aby dotrzeć do celu wyprawy, trzeba jednak zmierzyć się z przeszkodami – rymowanymi zagadkami, rebusami. Wędrując zgodnie z zawartymi w tekście wskazówkami, uczestnicy zabawy odnajdą ścieżki, którymi chadzał pisarz, poznają wiele tajemnic i zapomnianych historii. Nagrodą dla wytrwałych, którzy ukończą quest, będzie nie tylko znakomita zabawa, ale i zdobycie „niespodzianki”.

Quest Z pamiętnika młodego Żeromskiego to także doskonała forma pracy z uczniami zdolnymi, których potrzeby, nie zawsze są uwzględniane w toku kształcenia. Dlatego, respektując ich zainteresowania, stworzyliśmy nieoznakowany szlak edukacyjny, który pozwoli uczniom poszerzyć swoją wiedzę z zakresu dziedzictwa kulturowego poprzez samodzielną pracę, rozwiązywanie problemów. Nasz projekt kształtuje u dzieci umiejętności zauważania zależności między obserwowanymi faktami, dostrzegania problemów, stawiania
i weryfikowania hipotez. Uczniowie dokonują analizy i syntezy badanych treści, odkrywają powiązania logiczne, sprawnie wyciągają wnioski, kształtują umiejętność i elastyczność myślenia abstrakcyjnego oraz zdolność odszukiwania najprostszych rozwiązań.

Ponieważ u uczniów zdolnych bardzo silnie rozwinięte są potrzeby poznawcze, dlatego stworzony przez nas quest daje młodym ludziom możliwość rozwoju swoich zainteresowań w sposób niekonwencjonalny i zgodny z maksymą Konfucjusza: 

Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Pobierz quest:

Quest Wkładka do questu

 

Powrót