Muzeoterapia

Misją społeczną muzeum jest umożliwianie bezpośredniego kontaktu z dobrami kultury, niezależnie od pochodzenia, kultury, płci, wyznania, wieku czy roli społecznej.

Czy możemy iść o krok dalej? Czy instytucja kulturalna może stać się miejscem do pracy z osobami dysfunkcyjnymi? Czy muzeum może być bezpiecznym terenem do współdziałania z osobami wymagającymi specjalnego wsparcia?

Kluczowym założeniem konferencji jest diagnoza środowiska zajmującego się socjoterapeutyczną i psychoterapeutyczną metodą pracy w muzeach w Polsce. Skierowana jest ona szczególnie do osób zaangażowanych w działania na rzecz zagrożonych wykluczeniem, które realizowały projekty związane z „otwieraniem kultury” w muzeach w Polsce. Oprócz naukowców, praktyków, autorów projektów socjoterapeutycznych i psychoterapeutycznych, animatorów kultury zapraszamy również: osoby niepełnosprawne, zagrożone wykluczeniem, seniorów, mniejszości narodowe i etniczne – beneficjentów tych działań.