Formularz zgłoszeniowy

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

Muzeoterapia

24-25 października 2022 r.

 

WERSJA PDF      

 

WERSJA DOC

 

Konferencja będzie transmitowana online. 

Dostęp do transmisji będzie ogólnodostępny, bez konieczności rejestracji. Link będzie udostępniony na stronie internetowej www.mnki.pl oraz muzealnym Facebooku.

 

Formatkę należy przesłać e-mailem na adres: edukacja@mnki.pl lub dostarczyć do Muzeum Narodowego
w Kielcach na adres pl. Zamkowy 1, 25–010 Kielce

 

UWAGA! Przesłanie formularza nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału
w konferencji. TYLKO zgłoszenia potwierdzone e-mailowo przez organizatora są wiążące.

 

REGULAMIN