Formularz zgłoszniowy

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

Muzeoterapia

18-19 października 2021 r.

 

WERSJA PDF      

 

WERSJA DOC

 

Formatkę należy przesłać e-mailem na adres: edukacja@mnki.pl lub dostarczyć do Muzeum Narodowego
w Kielcach na adres pl. Zamkowy 1, 25–010 Kielce do 8 października 2021.

 

UWAGA! Przesłanie formularza nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału
w konferencji. TYLKO zgłoszenia potwierdzone e-mailowo przez organizatora są wiążące. Informacje zostaną wysłane do Państwa w dniach 11–13 października.

 

REGULAMIN