O Nas

Muzeoterapia to coroczna konferencja grupy naukowców, praktyków – osób zainteresowanych socjoterapeutycznymi i psychoterapeutycznymi metodami pracy stosowanymi w muzeach. Podczas dwudniowego spotkania przyglądamy się relacjom beneficjentów programów edukacyjnych i pracowników różnych instytucji z dziedzictwem kulturowym.

W ramach konferencji  odbywają się dwie sesje krótkich wykładów monograficznych. W tym roku będziemy poruszać kwestie związane z działaniami arteterapii oraz samej muzeoterapii. Postawienie pytania: Jak to działa? pozwoli przyjrzeć się szerzej nie tylko samym działaniom edukacyjnym  z szeroko rozumianej edukacji muzealnej czy edukacji z wykorzystaniem sztuki ale również odwoła do bezpośrednich doświadczeń uczestników konferencji. Zarówno prelegenci jak i uczestnicy, będą mogli porównać doświadczenia własne z podjętymi tematami.

W drugim dniu konferencji odbędą się warsztaty pokazujące szerokie spektrum wykorzystania sztuki w działaniach edukacyjnych. Działania twórcze pokażą jak sztuka i dzieło wpływają  na nasze emocje oraz jak kontakt bezpośredni z dziełem sztuki zmienia nasze postrzeganie i buduje relacje: dzieło – odbiorca.

Postaramy się również, zobaczyć dzieło sztuki z perspektywy widza i twórcy, spróbujemy uchwycić towarzyszące temu zabiegowi zmiany w naszym postrzeganiu. Dzięki okulografom, będziemy mieć okazje „złapać” nieuchwytne, jakby się mogło wydawać, zapisy uczuć wywoływanych przez określone dzieła sztuki, oraz sprawdzić jakie dzieła najpełniej oddają nasze emocje.

 

Powrót do przeszłości. Rozmowa z prekursorem muzeoterapii w Polsce, prof. Robertem Kotowskim

 

Komitet naukowy


prof. zw. dr hab. Elżbieta Zybert

Bibliolog i bibliotekoznawca. Absolwentka Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi działalność informacyjną w zakresie edukacji. Zajmuje się organizacją i zarządzaniem różnymi typami bibliotek. Opracowuje formy i metody pracy (m.in. biblioterapia i social information science) dla niedostosowanych społecznie, przebywających w zakładach karnych, placówkach służby zdrowia i opieki społecznej, dla osób upośledzonych fizycznie i umysłowo. Interesuje się problematyką roli i miejsca książki oraz słowa drukowanego w życiu mniejszości etnicznych i narodowych jako narzędzi służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego danego kraju.
Członek zespołów redakcyjnych czasopism z zakresu bibliotekarstwa i informacji naukowej, m.in.: redaktor naczelna (od 2013 r.) „Przeglądu Bibliotecznego”, najstarszego polskiego czasopisma z zakresu bibliotekoznawstwa; przewodnicząca (od 2013 r.) Rady Programowej periodyku „Polish Libraries”. Od 1995 r. pełni funkcję przewodniczącej zespołu ZGSBP ds. Nagrody Młodych na najlepszą pracę magisterską z zakresu bibliologii i informatologii. Od 2012 r. jest członkiem Rady Naukowej Biblioteki Narodowej. Członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w kadencji 20172020. Od 1999 kierownik Podyplomowych Studiów Bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim.

                                                                                                                                                                                                                                                           fot. Paweł Żak

dr hab. Dorota Folga-Januszewska, prof. ASP
Historyk sztuki, muzeolog, krytyk. Studiowała historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie się doktoryzowała i habilitowała.
Profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i kierownik Zakładu Teorii  Wydziału Grafiki Akademii  Sztuk Pięknych w Warszawie, wicedyrektor Muzeum Pałacu Jana III w Wilanowie.  W latach 2008–2014 autorka programu studiów muzeologicznych na UKSW w Warszawie (Kierownik Katedry i dyrektor Instytutu Muzeologii).  W latach 1979–2008 pracowała w Muzeum Narodowym w Warszawie (wieloletni kurator Gabinetu Grafiki i Rysunków Współczesnych, wicedyrektor ds. Naukowych i Edukacji, dyrektor). Członek  Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM UNESCO, prezydent ICOM-Polska (w latach 2002–2008 i ponownie od 2012), członek SAREC ICOM, członek AICA. W 2016 roku została prezydentem Komitetu ds. Rezolucji ICOM. Ekspert Rady Europy ds. muzeów, ekspert UNESCO High Level  Forum on Museums oraz ekspert w programach MNiSW, członek interdyscyplinarnego Zespołu NPRH, członek wielu rad naukowych i muzealnych. Związana  1980–2010 z wieloma instytucjami, w tym m.in. Centro di Studi Andrea Palladio w Vicenzy, Institut fur die Wissenschaften vom Menschen i Kunsthistorisches Museum w Wiedniu, Musee Picasso w Paryżu, Indira Gandhi National Center For Arts w New Delhi w  Indiach, Klee  Stiftung i Kunstmuseum w Bern (Szwajcaria).  Autorka ponad 300 publikacji z zakresu muzeologii, teorii sztuki XVII–XX w., kuratorka 56 wystaw.

prof. dr hab. Robert Kotowski
Historyk, muzealnik, kustosz dyplomowany, dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach (wcześniej wicedyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie). Redaktor naczelny „Rocznika Muzeum Narodowego w Kielcach”, adiunkt w Katedrze badań nad Bibliotekami i Innymi Instytucjami Kultury na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW. Członek wielu rad muzeów. Autor licznych artykułów i opracowań w zakresie historii oraz muzealnictwa m.in. Nowoczesne muzeum. Dziedzictwo i współczesność, Kielce 2010 (wspólnie z Romanem Batko); Dziewczynka z obrazu. Historia życia Józi Oderfeldówny, Kielce 2014; Muzeum, jako lokalny ośrodek społeczno- gospodarczego oddziaływania, w: Instytucje Kultury, jako ośrodki życia społecznego, red. A. Mierzecka, E.B. Zybert, Warszawa 2017. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół muzealnictwa oraz historii społecznej XX wieku. Pomysłodawca i organizator Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej MUZEOTERAPIA. 

dr n. med. Joanna Waniek
Urodzona 3.10.1945 roku, dr n. med., Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej (obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny). Początkowo lekarz chorób wewnętrznych, od 1974 pracowała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii  w II Klinice Psychiatrycznej  IPiN, potem w Zespole Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, w Klinice Rehabilitacji Psychiatrycznej. Zajmowała się osobami w z podwójną diagnozą, czyli z zaburzeniami psychicznymi i problemem alkoholowym. Od 2013 roku pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego CSK MSW.

Bogdan Białek
Bogdan Białek
W 1978 ukończył psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Twórca miesięcznika „Charaktery”, „Psychologie und Leben”, „Medytacja”. W 1994 był stypendystą German Marshall Found na uniwersytecie Duke. W latach 80. współpracował z Brytyjską Fundacją Medical Aid for Poland. Od połowy lat 90. zaangażowany w pracę społeczną w zakresie upamiętnienia pogromu kieleckiego, stosunków polsko-żydowskich, pamięci o Holokauście. W 2000 roku był pomysłodawcą odbywających się w Kielcach w kolejne rocznice pogromu marszy pamięci i pojednania. W 2005 założył Stowarzyszenie im. Jana Karskiego, w ramach którego prowadzi różnorodną działalność społeczną, edukacyjną i kulturalną. Od wielu lat jest nauczycielem medytacji, prowadzi Ośrodek Praktyk Kontemplatywnych i Dialogu Międzyreligijnego Melete w Kielcach, organizując wspólne praktyki medytacyjne chrześcijan i buddystów, chrześcijan i muzułmanów. Był koordynatorem na Europę Wschodnią Światowej Wspólnoty Medytacji Chrześcijańskiej.

Kontakt:

Dział Edukacji
pl. Zamkowy 1, 25–010 Kielce
tel. 41 344 40 14 wew. 233 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15:30)
e-mail edukacja@mnki.pl

Izabela Karlińska
e-mail i.lazarczyk@mnki.pl

 

 

 SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 

 

ORGANIZATOR                                                                            PARTNER                                                                             PATRONAT MEDIALNY

 

logo MNKi

 

charaktery logo TVP Kultura