2018

muzeoterapia

Ogólnopolska konferencja naukowa „Muzeoterapia”

11–13 kwietnia 2018

Dawny Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach
oddział Muzeum Narodowego w Kielcach, pl. Zamkowy 1

Program konferencji

 

 

FOTORELACJA

 

Sesja I – 11 kwietnia 2018
Prowadzenie: Bartłomiej Świstak Piotrowski, Dominika Cieślikowska

Szkolenie z komunikacji i antydyskryminacyjne

 

 9.30 – rejestracja uczestników

10.00 – szkolenie z komunikacji

12.00 – przerwa

13.00–15.00 – szkolenie antydyskryminacyjne

 

Sesja II – 12 kwietnia 2018
Prowadzenie: red. Piotr Sarzyński

Konferencja. Część pierwsza „Medytacja”

 

11.00 – rejestracja uczestników

12.00 – konferencja:

 

dr hab.  Dorota Folga-Januszewska, prof. ASP
Muzea jako miejsca terapii. Tradycja dwóch tysiącleci

 

prof. zw. dr hab. Elżbieta Zybert

Terapeutyczne możliwości bibliotek, muzeów i ich zbiorów w oddziaływaniu na kapitał społeczny

 

Redaktor Bogdan Białek

Czy w muzeum można się modlić? A medytować czy można?

 

dr hab. Robert Kotowski

Muzeum jako platforma rozwoju osobistego

 

13.40 – przerwa

15.00–17.00 – debata „The Long Table”*

 

 

Sesja III – 13 kwietnia 2018
Prowadzenie: Aleksandra Lanckorońska

Konferencja. Część druga „Transformacja”

 

 9.30 – rejestracja uczestników

10.00 – prezentacja projektów artystycznych: dr Natalia Łakomska

11.00 – konferencja:

 

dr n. med. Joanna Waniek

Muzeum jako miejsce terapii

 

Robert Więckowski

Otwarte muzeum – otwarci na muzeum. Osoby z niepełnosprawnościami wśród widzów placówek wystawienniczych

 

Agnieszka Caban

Edukacja wielokulturowa i antydyskryminacyjna jako narzędzie socjoterapeutyczne
w muzeum

 

Izabela Wójcik

Muzeum bliżej nas. Edukacja dla niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem

 

12.40 – przerwa

14.00–16.00 – debata „The Long Table”*


* The Long Table – Długi stół: 

Stół jest środkiem służącym do generowania dyskusji na określony temat. Wykorzystując odpowiednio przygotowane miejsce oraz protokół uczestnictwa, zmienia zwykłą rozmowę w performance. Projekt „Długi stół” eksperymentuje
z uczestnictwem i publicznym zaangażowaniem poprzez połączenie atmosfery związanej z domem i z publicznym forum
i zachęcaniem do niezobowiązującej konwersacji na poważne tematy. Debata jest tworzona poprzez odpowiednie rekwizyty, takie jak: długi stół, krzesła, obrus, na którym można pisać markerami. Wydarzenie ma wyznaczony początek
i koniec. Chociaż nie jest potrzebny gospodarz, to zazwyczaj wyznacza się osobę, która zaczyna i kończy spotkanie oraz dba o to, żeby etykieta była przestrzegana. Etykieta znajduje się na wszystkich krzesłach wokół stołu.

 • To jest performance polegający na rozmowie przy stole
 • Każdy siedzący przy stole jest performerem
 • Wszystko jest w menu
 • Rozmowa jest jedynym daniem
 • Żadna kelnerka Ci nie pomoże                                             
 • Tu panuje demokracja
 • Żeby wziąć udział, po prostu zajmij wolne miejsce przy stole
 • Jeśli miejsca przy stole są zajęte, możesz poprosić o dodatkowe krzesło
 • Jeśli odejdziesz od stołu, możesz w każdej chwili wrócić
 • Możesz swobodnie pisać komentarze na obrusie
 • Możecie nic nie mówić
 • Macie prawo czuć się skrępowani
 • Zawsze możecie się śmiać
 • Event ma koniec, ale nie musi mieć konkluzji

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Prowadzący szkolenia

Dominika Cieślikowska - psycholożka, trenerka umiejętności międzykulturowych i antydyskryminacyjnych. Współorganizuje

Dominika Cieślikowskai bierze czynny udział w krajowych oraz międzynarodowych przedsięwzięciach (szkolenia, projekty badawcze, konferencje, publikacje) promujących politykę równościową, antydyskryminacyjną, dialog międzykulturowy i zarządzanie różnorodnością. Członkini Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. Od kilku lat stale współpracująca z grupami pracowników i pracowniczek muzeów w Polsce w obszarach przeciwdziałania dyskryminacji i społecznej odpowiedzialności instytucji kultury. Brała udział jako facylitatorka – ekspertka w tworzeniu modelu, strategii, oferty i działań kilku włączających instytucji kultury.

 

Bartłomiej Świstak Piotrowski Bartłomiej Świstak Piotrowski - networker, ekspert od budowania społeczności offline, business development manager i mentor. Jest odpowiedzialny za strategię i konsultacje strategii wielu marek oraz zajmuje się budowaniem społeczności w realu. Jest liderem w takich markach jak: TEAM Kraków (klub rozwojowo networkingowy), Startupunity (budowanie społeczności startupowych) startupuj.pl (marka szkoleniowa) oraz wyróżniającym się aktywistą w: #omgkrk (krakowska społeczność startupowa), Narzędziownia (szeroko rozumiana branża szkoleniowa z całej Polski), Centrum Obywatelskie (inkubator i akcelerator NGO), Kraków Miastem Startupów (fundacja specjalizująca się w prestartupingu) oraz Startupmind (społeczność oceniająca startupy). W organizowanych i współorganizowanych przez Świstaka spotkaniach brali udział liderzy: Innovation Nest, Startup Poland, Reaktor Warsow, Urząd Miasta Kraków, Pirx oraz przedstawiciele kilkuset innych marek. Prowadził szkolenia/konsultacje dla: Instytut Ekonomii Narodowego Banku Polskiego, Flytech, Fundacja My Pacjenci, Allbag i kilkudziesięciu innych. Kilkukrotnie występował w telewizji oraz artykułach mediów ogólnopolskich. Od lat pomaga przedsiębiorcom, startupom i organizacjom pozarządowym w rozwiązywaniu ich problemów oraz od lat wspiera integrację lokalnych środowisk przedsiębiorców, startupowców oraz NGO i ruchów nieformalnych.

 

Prowadzący konferencję

red. Piotr Sarzyński - z wykształcenia socjolog. W tygodniku „Polityka" od 1986 roku. Zajmuje się problematyką kulturalną, a szczególnie popularyzacją sztuki, architektury oraz designu. Współtwórca nagrody Paszporty „Polityki” oraz twórca Nagrody Architektonicznej „Polityki”. Od 15 lat autor cyklicznego rankingu najlepszych galerii w Polsce. W latach 1988-2015 współautor i prowadzący liczne programy w TVP. Autor kilku książek, m.in. „Przewodnika po rynku malarstwa" oraz „Wrzask w przestrzeni. Dlaczego w Polsce jest tak brzydko”. Kurator wystaw, m.in. „Salonu odrzuconych” w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie oraz „Gdy sztuka spotyka się z polityką” w Muzeum Narodowym w Gdańsku.   Aleksandra Lanckorońska

 

Aleksandra Lanckorońska - niewidoma dziennikarka i masażystka. Absolwentka Technikum Masażu Leczniczego dla osób niewidomych i słabowidzących w Łodzi. Ukończyła kurs Kompleksowej Terapii Przeciwobrzękowej. Posiada licencjat z dziennikarstwa i komunikacji społecznej, specjalność: dziennikarstwo radiowe. Obecnie kontynuuje studia II stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalność: menadżer mediów i reklamy. Członkini i działaczka Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Świętokrzyskiego, aktywnie działająca w lokalnych mediach.

Placówki

Dom Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach
Dom Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach jest domem dla osób przewlekle somatycznie chorych i dysponuje 76 miejscami. Jako jednostka pomocy społecznej funkcjonuje od 1958 roku. Dom usytuowany jest w dzielnicy, gdzie dominuje zabudowa jednorodzinna, a niezaprzeczalnymi walorami jest dominująca w dzielnicy zieleń leśna i parkowa oraz bliskie sąsiedztwo obiektów sportowych i rekreacyjnych.

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach
Misją Domu jest prezentowanie i kształtowanie świadomych postaw opiekuńczych wśród pracowników, dzięki którym problemy i trudności osób w nim zamieszkujących będą traktowane indywidualnie, z należytą powagą i szacunkiem. Misja Domu ukierunkowana jest na kształtowanie wrażliwości na ludzkie potrzeby, dostrzeganie ich i bezinteresowne na nie reagowanie.

Dom Pomocy Społecznej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Kielcach
Do podstawowych zadań Domu Pomocy Społecznej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Kielcach w szczególności należy zapewnienie całodobowej opieki, zaspokojenie potrzeb bytowych (miejsce zamieszkania, wyżywienie, utrzymanie czystości), świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających.

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Kielcach
Poza całodobową opieką udzielamy naszym mieszkankom różnego rodzaju wsparcia, m.in. w ramach terapii prowadzimy zajęcia dostosowane do ich potrzeb i stanu zdrowia. Jak wynika z naszych obserwacji, organizowanie wyjść do obiektów kultury (muzea, teatr, filharmonia) znacznie poprawia integrację podopiecznych ze środowiskiem, rozwój i odkrywanie zainteresowań oraz ogólną aktywizację. Ma zatem istotne walory terapeutyczne, stanowi pewien trening funkcjonowania społecznego i wyraźnie wpływa na rehabilitację społeczną osób z problemami zdrowia psychicznego. Nasze mieszkanki im bardziej są aktywne na różnych polach, tym dłużej lepiej się czują.

Kielecki Dom Pod Fontanną
Adresowany jest do osób doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego. Tworzy warunki i szanse takiego rozwijania własnych możliwości i umiejętności, które pozwalają na aktywne i satysfakcjonujące kierowanie własnym życiem. Powstanie Kieleckiego Domu pod Fontanną było etapem wdrażania projektu realizowanego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Dom-Klub założył Świętokrzyski Zespół Regionalny Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego we współpracy z Miastem Kielce i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie przy wsparciu Powiatowego Urzędu Pracy, Biura Turystycznego ABEX, Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Świętokrzyskiego Biura Brokerskiego. W tworzenie KDpF zaangażowane były osoby o różnym wykształceniu i doświadczeniu życiowym. Wiele z nich same doznały kryzysów zdrowia psychicznego.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
Środowiskowe Domy Samopomocy, Kluby Seniora, Ośrodek Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera oraz Zespół Profilaktyki Rodzinnej miały możliwość korzystać z projektu „Muzeum bliżej nas”. Podopieczni Zespołu Profilaktyki Rodzinnej wraz z dziećmi brali udział w warsztatach artystycznych: tkackich, malarskich, literackich, ale też ciekawych, twórczych zajęciach w pięknym ogrodzie włoskim Muzeum Narodowego. Ponadto Wolontariat MOPR w Kielcach organizował wraz z Muzeum Dzień Dziecka.

Udział naszych podopiecznych oraz osób niepełnosprawnych w wydarzeniach kulturalnych realizowanych przez Muzeum Narodowe w Kielcach pozwala na pobudzanie ekspresji, wpływa na rozwój inteligencji emocjonalnej oraz zdolności empatycznych.

Środowiskowe Domy Samopomocy Typu C
Jesteśmy ośrodkiem dla osób z różnymi typami demencji, staramy się odwiedzać muzea kieleckie. Niestety nie zawsze pełna oferta jest dla nas dostępna, dlatego też takie spotkanie jest dla nas, terapeutów, bardzo ważne.

Świetlica „Pod Aniołem” przy parafii Miłosierdzia Bożego w Kielcach
Jesteśmy placówką dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Przychodzą do nas dzieci z rodzin często dotkniętych wykluczeniem społecznym. Ich rodzice nie odwiedzają muzeów i nie proponują tego swoim pociechom. Płatne wycieczki szkolne są przez wychowanków omijane. Dlatego szczególną wartość miało dla nas uczestnictwo w projekcie „Muzeum bliżej nas”. Pozwoliło na częstsze odwiedzanie oddziałów Muzeum Narodowego. Proponowana przez Państwa oferta, szczególnie warsztatowa, umożliwiała walkę ze stereotypem „nudnego miejsca” i w atrakcyjnej formie ukazywała zgromadzone zbiory.

Organizacje pozarządowe

Fundacja Kultury Bez Barier
Misją Fundacji Kultury bez Barier jest udostępnianie kultury osobom z niepełnosprawnością wzroku i słuchu. Promujemy kulturę włączania, zajmujemy się tworzeniem i konsultowaniem rozwiązań w muzeach, teatrach i innych instytucjach kultury, a także prowadzimy warsztaty i szkolenia w całej Polsce.

Fundacja Szansa dla Niewidomych Tyflopunkt Kielce
Fundacja została założona w 1992 roku przez niewidomych i ich widzących przyjaciół. Nasze działania koncentrują się na wspieraniu osób, które straciły wzrok, a medycyna nie daje im nadziei na poprawę losu. W Europie i Ameryce Północnej niewidomi i niedowidzący są zrehabilitowani i oprzyrządowani na taką skalę, że dorównują widzącym.

Fundacja Szansa dla Niewidomych stara się, by tak było i w Polsce. Jesteśmy przede wszystkim organizacją, która doradza niewidomym i słabowidzącym, jak aktywnie żyć i odnosić sukcesy. Nasi beneficjenci biorą udział w profesjonalnych szkoleniach i warsztatach, otrzymują od nas w trakcie ich trwania niezbędne materiały szkoleniowe, jak chociażby podręczniki dotyczące nowoczesnej rehabilitacji.

Polski Związek Niewidomych
Polski Związek Niewidomych to jedyna w Polsce samorządowa organizacja członkowska powołana, zarządzana oraz działająca na rzecz osób niewidomych i słabowidzących. Dzięki sieciowej strukturze jesteśmy obecni w każdym powiecie w Polsce. Działamy aktywnie także za granicą jako członek Światowej i Europejskiej Unii Niewidomych.

Od ponad 60 lat skutecznie zapobiegamy wykluczeniu społecznemu oraz zawodowemu niewidomych i słabowidzących. Niesiemy wszechstronną pomoc osobom dotkniętym chorobami narządu wzroku oraz ich rodzinom.

Uczelnie i szkoły

Instytut Sztuk Pięknych Wydział Pedagogiczny i Artystyczny UJK w Kielcach

Szkoła Podstawowej nr 14 Specjalna w Kielcach
Współpraca z Muzeum jest bardzo wartościowa, ponieważ lekcje muzealne, połączone z warsztatami, stałe i czasowe wystawy wspierają proces edukacyjny i wychowawczy dzieci i młodzieży. Zajęcia dostosowane do możliwości percepcyjnych uczniów z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej pozwalają uczniom  w sposób czynny zdobywać wiedzę, umożliwiają aktywne uczenie się przez działanie i przeżywanie. Muzeum poszerza  możliwości stosowania metod aktywizujących w nauczaniu, urozmaica sposób zdobywania wiedzy, wyrabia nawyk korzystania z różnych źródeł informacji. Udział w warsztatach daje szansę na realizację własnych pomysłów, osiągania sukcesów na miarę swoich możliwości, stawania się twórcą, a nie tylko odbiorcą kultury. Poprzez kontakt z ośrodkami kultury wyrabia w młodzieży właściwy stosunek do wytworów kultury, rozbudza związek z regionem.

Organizacje wspierające

Forum Edukatorów Muzealnych
Główne idee organizacji:
* integrowanie muzealników zajmujących się działalnością edukacyjną,
* uświadomienie całemu środowisku muzealników wagi i znaczenia edukacji muzealnej,
* rozwiązywanie problemów związanych z przygotowaniem, organizowaniem i prowadzeniem programów edukacyjnych,
* działalność na rzecz uświadomienia istoty edukacji muzealnej w systemie edukacji szkolnej, pozaszkolnej i ustawicznej,
* dążenie do podniesienia jakości oferty muzeów skierowanej do szerokiego grona odbiorców.

Laboratorium Muzeum
Główną ideą projektu Laboratorium Muzeum jest stworzenie laboratorium – przestrzeni roboczej, w której pracownicy polskich instytucji oraz zaproszeni eksperci wymienią się wiedzą, doświadczeniami i pomysłami, przedyskutują rozwiązania i koncepcje wypracowane na gruncie międzynarodowej teorii muzeologicznej w odniesieniu do praktyki pracy w konkretnych placówkach, wreszcie wspólnie poszukają rozwiązań dla problemów, z którymi stykają się w swojej codziennej pracy.

Muzealny Think-Tank
Misją przewodnią organizacji jest przywracanie i ochrona pamięci historii Żydów polskich, przyczyniając się do wzajemnego zrozumienia i szacunku wśród Polaków i Żydów, społeczeństw Europy i świata. Główną wizją jest tworzenie nowoczesnego muzeum, centrum edukacji i kultury, platformy dialogu społecznego – instytucji oferującej głębokie doświadczenie i promującą nowe standardy obcowania z historią.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Sponsorzy

Buskowianka Zdrój http://www.uzdrowisko-busko-zdroj.com.pl/

Partnerzy medialni

 charaktery  http://dialogpheniben.pl/kwartalnik/ TVP3 Kielce Radio Kielce logo radio em kielce