VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Zapraszamy muzealników, przedstawicieli świata nauki, medycyny oraz wszystkich, dla których muzeoterapia jest ważna, interesująca i potrzebna, do udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Muzeoterapia”, w tym roku pod hasłem „W drodze do rezyliencji”. Na tematy wystąpień czekamy do 16 czerwca 2024 roku.

Zgłoszenia abstraktów prosimy przesyłać drogą e-mailową na adres: muzeoterapia@mnki.pl

Więcej informacji pod numerem telefonu: +48 660 957 875

 

Każdy z nas codziennie mierzy się z różnymi wyzwaniami, które często niosą ze sobą skrajne emocje. W dynamicznie rozwijającym się świecie niezwykle ważna jest umiejętność przystosowywania się do zmiennych sytuacji, rozwiązywania problemów, radzenia sobie ze stresem.

Choć często nie jesteśmy tego świadomi, to każdy z nas obdarzony jest rezyliencją – zespołem umiejętności, które odpowiednio pielęgnowane pomagają zmniejszyć stres, napięcie, pozwalają w twórczy sposób eliminować negatywne doświadczenia oraz szybciej dochodzić do siebie po przeżytej traumie.

Ważnym czynnikiem wpływającym pozytywnie na zdrowie psychiczne oraz rozwój rezyliencji może być muzeoterapia. Kontakt ze sztuką, z kulturą, historią pozwala uwolnić emocje i zmierzyć się z nimi, osiągnąć stabilność, samoświadomość.

O zwalczaniu trudności, wytrwałości w dążeniu do celu, pozytywnym nastawieniu, wewnętrznym spokoju i innych składowych rezyliencji porozmawiamy na tegorocznej konferencji „Muzeoterapia – w drodze do rezyliencji”.