Edukacja ekonomiczna

Muzeum Narodowe w Kielcach dzięki dofinansowaniu Narodowego Banku Polskiego przystąpiło do realizacji projektu z zakresu edukacji ekonomicznej zatytułowanego Historia zaklęta w monetach. Celem przedsięwzięcia jest spopularyzowanie numizmatyki oraz upowszechnianie wiedzy historycznej na temat pieniądza, jego wartości, roli społecznej i kulturotwórczej.

Grupami objętymi projektem są dzieci w wieku przedszkolnym oraz młodzież szkolna. Program zakłada stworzenie gabinetu numizmatycznego i prowadzenie w nim cyklicznych zajęć edukacyjnych oraz organizację tematycznego konkursu plastycznego.

Bezpłatny projekt będzie realizowany w terminie 16 listopada 2015 – 31 czerwca 2016 roku w siedzibie Muzeum Narodowego w Kielcach, pl. Zamkowy 1.

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o kontakt z Izabelą Wójcik – historykiem, pracownikiem Działu Edukacji – mailowo lub telefonicznie: i.wojcik@mnki.eu, tel. 41 344 40 14, wew. 239.

Materiały niezbędne do pracy zapewnia Muzeum Narodowe w Kielcach.
Udział w warsztatach jest bezpłatny.

POBIERZ REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO