Pałac najcenniejszym obiektem

Projekt pt. Dawny Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach najcenniejszym obiektem promocyjnym turystyki kulturowej ziemi świętokrzyskiej był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu.

Przedmiot projektu obejmował działania promocyjne oraz inwestycyjne związane z pracami budowlanymi i konserwacyjnymi oraz zakupem sprzętu i wyposażenia dla uatrakcyjnienia zwiedzania.

 

Logotypy projektu