Termomodernizacja jednostek użyteczności publicznej województwa świętokrzyskiego z lokalizacją w Kielcach, Czarnieckiej Górze i Morawicy

Termomodernizacja jednostek użyteczności publicznej województwa świętokrzyskiego z lokalizacją w Kielcach, Czarnieckiej Górze i Morawicy

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi  4  „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” w ramach działania 4.2 – „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Projekt realizowany w trzech lokalizacjach województwa świętokrzyskiego, na terenie miasta Kielce, miejscowości MorawicaCzarniecka Góra.

W Kielcach inwestycje w ramach Działania 4.2  Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, obejmują dwa budynki: Budynek Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego  w Kielcach, mieszczący się przy ul. Ściegiennego 2 oraz Muzeum Narodowe, mieszczące się na placu Zamkowym 1.

Zadania projektu dla Partnera-MNKI: Wymiana tynków zewnętrznych na termoizolacyjne cieple, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, docieplenie stropu, wymiana okien, – kotłownia: wymiana kotłów i prace budowlane, instalacja gazową, elektryczna i termostaty instalacji CO.

 

FINANSOWANIE PROJEKTU

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa 4 – Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej

Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 8 294 822,09 PLN

Środki Europejskie w kwocie - 6 635 857,67 PLN, stanowiące 80% kwoty całkowitej wydatków kwalifikowalnych projektu

Wkład własny w kwocie 1 658 964,42 PLN, stanowiące 20% kwoty całkowitej wydatków kwalifikowalnych projektu.

 

Więcej na stronie:

wdk-kielce.pl/termomodernizacja

 

Projekt realizowany ze środków UE loga

 

Powrót