Wykonanie ekspertyz dot. Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich i wzgórza pałacowego

Oznaczenie graficzne dofinansowania: flaga Polski, godło Polski, logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dotacja celowa ze środków budżetu państwa
Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 48 000 zł
Całkowita wartość 48 000 zł

Umowa dotyczy wykonania trzech ekspertyz Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach i wzgórza pałacowego:
- konstrukcyjnej hełmów czterech wież korpusu głównego;
- technicznej, obejmującej dostosowanie do wymagań ochrony przeciwpożarowej budynku ze szczególnym zwróceniem uwagi na warunki ewakuacji i ilości osób mogących przebywać na poszczególnych kondygnacjach muzeum;
- geotechnicznej wzgórza pałacowego w związku ze spływaniem gruntu od strony południowej oraz erozją muru okalającego od strony północnej.


Termin realizacji zadania: 27.04 – 31.12.2023