Wykonanie ekspertyz dot. Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich i wzgórza pałacowego

Oznaczenie graficzne dofinansowania: flaga Polski, godło Polski, logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dotacja celowa ze środków budżetu państwa
Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 48 000 zł
Całkowita wartość 48 000 zł

Umowa dotyczy wykonania trzech ekspertyz Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach i wzgórza pałacowego:
- konstrukcyjnej hełmów czterech wież korpusu głównego;
- technicznej;
- geotechnicznej wzgórza pałacowego.


Termin realizacji zadania: 27.04 – 31.12.2023