Wydawnictwa

Historia i Polonia katalog

Cena: 23,75 zł + koszty wysyłki
Rok wydania 2009
Katalog
Format 33 x 24 cm
Stron 368, fot. 529

PRODUKT NIEDOSTĘPNY 

Katalog wystawy zorganizowanej we współpracy z 46 polskimi muzeami, bibliotekami i kolekcjonerami prywatnymi. Obszerne wydawnictwo otwierają eseje na temat alegorii Polski i Polonii od XVI do XXI wieku autorstwa: prof. dr. hab. Bogusława Pfeiffera, prof. dr. hab. Waldemara Okonia, dr Magdaleny Górskiej
i dr Anny Myślińskiej. Część katalogowa zawiera ponad 400 rozbudowanych not ze zdjęciami, wykaz autorów, bibliografię oraz indeksy.
 

Fragment

Plastyczną alegorię wyraża motyw lub zespół motywów w zapisie obrazowym, który poza znaczeniem bezpośrednio przedstawionym posiada jeszcze inne znaczenie, ukryte i domyślne. Powstaje ono na fundamencie znaczenia dosłownego, objaśniając obraz w sposób konwencjonalny i opierając się w dużej mierze na odniesieniach ustalonych przez tradycję ikonologiczną i emblematyczną oraz tradycje: literacką
i religijną. Do szczególnych predyspozycji alegorii zaliczyć należy przedstawianie pojęć abstrakcyjnych: moralistycznych, filozoficznych,religijnych i również patriotycznych, zapisanych zazwyczaj za pomocą personifikacji i ujętych w obrazową formę, których odczytanie wymaga od patrzącego pewnej erudycji, wychodzącej poza umiejętność zwykłego,prymarnego rozpoznawania przedstawień w dziele sztuki.Najwcześniejsze przedstawienia Polonii wiążą się ze sztuką.

Fragmenty folderu online

Redakcja naukowa dr Anna Myślińska, opracowanie redakcyjne: Małgorzata Żarnowska-Maciągowska, Emilia Zapała, współpraca Krzysztof Fura.

Powrót