Wydawnictwa

Cena: 2,50 zł + koszty wysyłki
Rok wydania 2009
Informator
Format 23 x 13 cm
Stron 32, fot. 31

Fragment

Plastyczną alegorię wyraża motyw lub zespół motywów w zapisie obrazowym, który poza znaczeniem bezpośrednio przedstawionym posiada jeszcze inne znaczenie, ukryte i domyślne. Powstaje ono na fundamencie znaczenia dosłownego, objaśniając obraz w sposób konwencjonalny i opierając się w dużej mierze na odniesieniach ustalonych przez tradycję ikonologiczną i emblematyczną oraz tradycje: literacką
i religijną. Do szczególnych predyspozycji alegorii zaliczyć należy przedstawianie pojęć abstrakcyjnych: moralistycznych, filozoficznych, religijnych i również patriotycznych, zapisanych zazwyczaj za pomocą personifikacji i ujętych w obrazową formę, których odczytanie wymaga od patrzącego pewnej erudycji, wychodzącej poza umiejętność zwykłego,prymarnego rozpoznawania przedstawień w dziele sztuki. Najwcześniejsze przedstawienia Polonii wiążą się ze sztuką.

Fragmenty folderu online

Opracowanie tekstów Anna Myślińska, opracowanie redakcyjne: Małgorzata Żarnowska-Maciągowska, Emilia Zapała.

Powrót