Wydawnictwa

Nowoczesne muzeum. Dziedzictwo i współczesność

Cena: 15,00 zł + koszty wysyłki
Autor: Roman Batko, Robert Kotowski
Rok wydania 2010
Format 16,5 x 24 cm
Stron 160, rys. 72

Opracowanie dr. Roberta Kotowskiego i dr. Romana Batko jest pierwszą w Polsce próbą obiektywizacji własnych dokonań w zakresie zarządzania instytucją muzealną, której założeniem jest połączenie sprawdzonego systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008 z poszanowaniem indywidualnego charakteru i tradycji muzeum.

Rozdział pierwszy Zapis przemian przybliża rozpoczęcie procesu zmian organizacyjnych, systemowych
i wizerunkowych w Muzeum Narodowym w Kielcach w latach 2009-2010 na tle sytuacji prawno-organizacyjnej regulującej funkcjonowanie muzeów w Polsce. W drugim rozdziale zatytułowanym Muzeum otwarte jak rana? opisany został sposób funkcjonowania placówki przed rozpoczęciem zmian oraz przybliżone propozycje nowych rozwiązań w zakresie zintegrowanego zarządzania instytucją.

Rozdziały: Zarządzanie jakością, Zarządzanie procesami w muzeum i Zarządzanie relacjami
i komunikacją wewnętrzną to szczegółowy wnikliwy raport z kolejnych etapów wdrażania Systemu Zarządzania Jakością w Muzeum Narodowym w Kielcach, zakończonego audytem certyfikacyjnym British Standards Institution w lipcu 2009 roku i zdobyciem Polskiej Nagrody Jakości w roku następnym.

Opracowanie redakcyjne: Małgorzata Żarnowska-Maciągowska, Emilia Zapała.

Powrót