Wydawnictwa

Archeolog na probostwie

Produkt niedostępny
Rok wydania 2010
Katalog
Format 13,5 x 23,5 cm
Stron 40, fot. 51

Katalog wystawy pod redakcją dr Jolanty Gągorowskiej-Chudobskiej. Publikacja poświęcona działalności księdza Stanisława Skurczyńskiego (1892-1972), związanego z regionem świętokrzyskim, archeologa amatora, popularyzatora wiedzy o najstarszych dziejach naszych ziem. Mimo braku wykształcenia kierunkowego był aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Archeologicznego, oddanym przyjacielem wielu archeologów, zarówno studentów jak i zawodowych badaczy, barwnym ciekawym człowiekiem.
W latach 60. XX wieku prawie całą, liczącą ponad 100 tysięcy zabytków kolekcję, przekazał Muzeum Narodowemu w Kielcach.

Opracowanie redakcyjne Małgorzata Żarnowska-Maciągowska, Emilia Zapała.

Powrót