Wydawnictwa

Od secesji do modernizmu - Szkło z huty Josephine

Cena: towar niedostępny
Rok wydania: 2011 r.
Format 67 x 47 cm

Folder-plakat zawiera m.in. słowo wstępne dr Stefanii Żelasko, kuratora wystawy. Ilustrowany 11 fotografiami obiektów prezentowanych na wystawie. Huta szkła Josephine założona w 1842 roku przez hrabiego Schaffgotscha słynęła zawsze ze swej rzetelności i precyzyjności wyrobów. W 2. poł. XIX wieku sztuki piękne podlegały procesowi wielkich przeobrażeń, na co m.in. duży wpływ miał angielski ruch intelektualny ART & Crafts. Najpełniej wyraził to kierunek sztuki zwany Secesją. W tym czasie manufaktura Josepfine bacznie obserwowała nowe tendencje i dostosowywała swoje wyroby do wymagań klienta. Przez całe dziesięciolecia Josephine była symbolem szlachetnego wyrobu szkła, słynącego daleko poza granice kraju. Najlepszym na to dowodem są produkty, które na światowych wystawach (Londyn 1851, Berlin 1944) otrzymały złote medale.

Projekt graficzny: Paweł Liszowski, Mariusz Stradomski.
Opracowanie redakcyjne: Emilia Zapała, Anna Kwaśnik-Gliwińska, Małgorzata Żarnowska-Maciągowska.

 

Powrót