Wydawnictwa

Raport 2011

Publikacja niedostępna, Rok wydania: 2012

Opis:
Wydawnictwo promocyjne, Format 24 x 20 cm, 68 stron, 118 fotografii

Sprawozdanie z działalności Muzeum za rok 2011. Zawiera informacje i dokumentację fotograficzną wydarzeń muzealnych, wystaw, nabytków, działalności edukacyjnej, konserwatorskiej, wydawniczej, promocyjnej i inwestycyjnej działów merytorycznych i oddziałów MNKi: Pałacu Biskupów Krakowskich, Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku i Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego oraz Ekspozycji Muzealnej przy ul. Orlej 3. Po raz pierwszy w nowej formie edytorskiej.

Redakcja dr Robert Kotowski, Małgorzata Żarnowska-Maciągowska, Emilia Zapała, projekt graficzny Tomasz Olszewski, fotografie Paweł Suchanek, Dagmara Głodowicz-Mazurek, Krzysztof Sowiński.

Powrót