Wydawnictwa

Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach, t. 27

Cena 50,00 zł + koszty wysyłki, Rok wydania 2012

NAKŁAD WYCZERPANY

Opis:
Wydawnictwo naukowe
Format 23 x 16,5 cm
344 strony, 200 fotografii

Tom 27 „Rocznika Muzeum Narodowego w Kielcach” pod redakcją dr. Roberta Kotowskiego otwiera artykuł prezentujący ideę i plany działalności nowo powstałego oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach – Muzeum Dialogu Kultur. Następne artykuły z tego bloku tematycznego poświęcone są wieloaspektowości dialogu między kulturami. Kolejne materiały poświęcone są popularyzacji zbiorów Muzeum Narodowego
w Kielcach, m.in. fajansowi ćmielowskiemu, ceramice z Pacykowa, niepublikowanym dziennikom i listom osób związanych z Henrykiem Sienkiewiczem oraz omówieniu działań konserwatorskich. „Rocznik” zawiera ponadto recenzje, bibliografię i indeks osób.

Recenzenci: prof. Wojciech Iwańczak, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, dr hab. prof. UJK Lidia Michalska-Bracha, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; redakcja dr Robert Kotowski;opracowanie redakcyjne: Emilia Zapała, Małgorzata Żarnowska-Maciągowska; fotografie i reprodukcje: Paweł Suchanek, Dagmara Głodowicz-Mazurek, Marek Mazurek, Marcin Gliński, Magdalena Tarnowska, Krzysztof Sowiński.

Powrót