Wydawnictwa

Czas

Cena 50,00 zł + koszty wysyłki, Rok wydania: 2012

Opis:
Katalog, Format 25,5 x 25,5 cm, oprawa twarda
204 strony, 160 fotografii

Katalog towarzyszący wystawie czasowej. Układ wydawnictwa podporządkowany został koncepcji wystawy, stąd podział na pięć rozdziałów: Stworzenie czasu, Obserwacja i periodyzacja, Alegorie, personifikacje Czasu, Czas boski i Czas ludzki, Koniec świata, ale czy koniec czasu…? odpowiadających tematom poszczególnych części ekspozycji. Obejmuje wszystkie zabytki zgromadzone na wystawie. Z uwagi na to, iż prezentowane dzieła zawierają bogatą, często skomplikowaną, warstwę symboliczną czy alegoryczną, glosy wyjaśniają ukryte treści i wskazują źródło przedstawień, zaś noty dotyczące urządzeń astronomicznych czy zegarów, krótko objaśniają schemat ich działania. Każdemu z opisanych eksponatów towarzyszy podstawowa bibliografia. Całość opatrzona wstępem dr. Roberta Kotowskiego, dyrektora Muzeum Narodowego w Kielcach, wzbogacona została o szkice literackie dotyczące tematyki czasu, których autorami są: prof. dr hab. Małgorzata Urszula Mazurczak – kierownik Katedry Historii Sztuki Średniowiecznej Powszechnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, prof. Leszek Mądzik – scenograf, reżyser, dyrektor teatru, założyciel Sceny Plastycznej sceny KUL, prof. Andrzej Szczeklik – lekarz, profesor Kliniki Chorób Wewnętrznych w Krakowie, wiceprezes Polskiej Akademii Umiejętności, filozof medycyny, pisarz, eseista, (w katalogu wykorzystano fragmenty jego książki „Prometejski sen medycyny”, Znak, Kraków, 2012), Mieczysław Godyń – filozof, pisarz, tłumacz oraz Lech Majewski – polski reżyser filmowy. Katalog zawiera ponadto spis autorów not katalogowych, autorów fotografii, wykaz cytowanej literatury
i indeks osobowy.

Redakcja naukowa: dr Robert Kotowski; redakcja: Joanna Mielcarska-Kaczmarczyk; opracowanie graficzne: Leszek Mądzik; opracowanie redakcyjne: Małgorzata Żarnowska-Maciągowska, Emilia Zapała

Powrót