Wydawnictwa

Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach, t.29

Cena 52 zł + koszty wysyłki

Rok wydania 2014
Wydawnictwo naukowe
Format 23 x 16,5 cm
357 strony, 324 fotografii i ilustracji

„Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach” jest cyklicznym wydawnictwem naukowym MNKi. W tomie 29. Dyrektor Naczelny i redaktor naukowy publikacji dr Robert Kotowski rekomenduje Czytelnikom najnowsze wyniki prowadzonych przez nas projektów i badań naukowych, zaprezentowanych w wyodrębnionych blokach tematycznych z zakresu historii, historii sztuki, konserwatorstwa, etnografii, archeologii i metodologii pracy muzealnej, w tym także szeroko rozumianej edukacji. Większość prezentowanych ustaleń opartych zostało na charakterystyce różnorodnych zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach

Autorami publikacji są zarówno doświadczeni badacze, muzealnicy z dorobkiem naukowym, jak również początkujący, zdobywający pierwsze szlify w zakresie aktywności naukowej. Wśród podejmowanej tematyki dominują zagadnienia historyczne dotyczące tradycji niepodległościowych w regionie, biografistyki, życia codziennego w różnych okresach i środowiskach społecznych. Niektóre z artykułów wykraczają poza regionalny kontekst badań naukowych. Obok artykułów „Rocznik” zawiera recenzje, bibliografię i indeks osób.

Powrót