Wydawnictwa

Sąd nad arianami w kieleckim Pałacu Biskupów Krakowskich

Publikacja bezpłatna, sfinansowana w ramach projektu Pałac w muzeum, Muzeum w Pałacu
Autor – Jacek Żukowski
Rok wydania – 2018
Format – 16 x 23 cm
Liczba stron – 420
Liczba fotografii – 41
PUBLIKACJA NIEDOSTĘPNA

Publikacja bezpłatna (kupujący ponosi tylko ewentualne koszty wysyłki), sfinansowana w ramach projektu Pałac w muzeum. Muzeum w Pałacu. Ochrona, zachowanie i udostępnienie na cele publiczne zabytków ruchomych i nieruchomych o znaczeniu ogólnopolskim, działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultur Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

Praca dr. Jacka Żukowskiego jest monografią malowidła stropowego, zdobiącego kielecki Pałac Biskupów Krakowskich. W oparciu o bogatą bazę źródłową i dostępną literaturę przedmiotu, obok sportretowania osoby fundatora plafonu – Jakuba Zadzika i naszkicowania dziejów obrazu na tle historii rezydencji i miasta, autor podjął próbę rekonstrukcji wydarzeń, które stały się kanwą artystycznego przedstawienia. W publikacji opisane są również dzieje arian, sąd sejmowy 1638 roku i podstawy wyroku skazującego braci polskich na ekskluzję, a także przedstawiona analiza stylistyczna i gatunkowa tytułowego obrazu stropowego.

Cel niniejszej publikacji wpisuje się w zadanie ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego w postaci zbiorów muzealnych, kielecki pałac jest bowiem najlepiej zachowanym w Polsce założeniem rezydencjonalnym epoki Wazów.

 

Recenzje naukowe: prof. zw. dr hab. Juliusz A. Chrościcki, prof. zw. dr hab. Jan Harasimowicz
Redakcja naukowa: dr hab. Robert Kotowski

Opracowanie redakcyjne: Anna Krakowiak

Skład komputerowy: Jarosław Dobrołowicz

Powrót