Wydawnictwa

Przedwiośnie

Autor: Stefan Żeromski
Rok wydania: 2019
Format 24 x17,5 cm
Liczba stron: 308
Publikacja niedostępna w sprzedaży

POBIERZ W WERSJI PDF

 

Przedwiośnie to powieść Stefana Żeromskiego, która  od samego momentu wydania w 1924 roku wzbudzała wśród czytelników duże emocje. Prof. dr hab. Zdzisław Jerzy Adamczyk podkreśla, że  najwybitniejsi polscy literaturoznawcy, m.in. Henryk Markiewicz, Artur Hutnikiewicz i Alina Kowalczykowa poświęcali jej liczne artykuły naukowe i rozprawy. Ponadto utwór od wielu lat gości na liście obowiązkowych lektur szkolnych. Z interpretacją jego wybranych fragmentów kilkakrotnie przyszło się zmierzyć w czasie egzaminu dojrzałości uczniom szkół średnich.

 

POBIERZ PDF

 

W 2019  roku Muzeum Narodowe w Kielcach przygotowało nowe wydanie Przedwiośnia. Jest to trzecia, po Wiernej rzece i Syzyfowych pracach, publikacja powieści Stefana Żeromskiego wydana  przez Muzeum. Egzemplarz opatrzony został obszerną przedmową prof. dr. hab. Zdzisława Jerzego Adamczyka, który od wielu lat prowadzi badania nad biografią i twórczością jednego z najznamienitszych polskich pisarzy. Jak sam podkreśla: „Pomysł pisania raz jeszcze o Przedwiośniu może dziś budzić zdziwienie. Przecież już prawie sto lat temu, gdy powieść o Cezarym Baryce trafiła do księgarń, przez wiele miesięcy w prasie polskiej toczyły się gorące spory o jej sens, znaczenie i wartości, sam Żeromski włączył się wówczas do owej dyskusji, wyjaśniając, jakie w trakcie pisania Przedwiośnia przyświecały mu intencje i jak sam rozumie sens swojej powieści”.  Przedmowa autorstwa prof. Adamczyka stanowi próbę ukazania powieści nie tylko w kontekście twórczości literackiej i publicystycznej Stefana Żeromskiego, ale i doświadczeń, jakie dotknęły społeczeństwo na początku lat 20. XX wieku. Tekst pozwala na nowo odczytać sens powieści oraz zrozumieć, że pewne wątki – takie choćby jak kondycja człowieka w świetle postępującej rewolucji – choć podjęte przez pisarza wiele lat temu, są nadal aktualne dla współczesnego odbiorcy.

------------------------------------------------

Spis treści:

Wstęp
Zdzisław Jerzy Adamczyk, Przedmowa. Przedwiośnie w świetle wcześniejszej publicystyki Żeromskiego
Geneza Przedwiośnia. Twórczość literacka i publicystyczna Żeromskiego przed 1920 rokiem
Geneza Przedwiośnia. Doświadczenia 1920 roku
Narodziny Przedwiośnia. Publicystyka Żeromskiego z lat  1921 – 1923
Wczesna młodość Cezarego Baryki. Lekcja rewolucji w Baku
Poznawanie Polski
Wybór Baryki
Ciąg dalszy
Przedwiośnie
Rodowód
Część pierwsza. Szklane domy
Część druga. Nawłoć
Część trzecia. Wiatr od wschodu

------------------------------------------------------

Projekt graficzny okładki: Tomasz Kozłowski
Opracowanie redakcyjne: Sylwia Zacharz

Fotografie drzeworytu Władysława Skoczylasa (s.52) oraz ilustracje Krzysztofa Henisza (s. 163, 205, 249, 291) i Antoniego Uniechowskiego (s.307)

 
PUBLIKACJA NIE JEST DOSTĘPNA W SPRZEDAŻY.
 
niepodległa mkidn
Sfinansowano ze Środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022

 

Powrót