Wydawnictwa

Stefan Żeromski - twórca, działacz, obywatel

Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej 
pod red. Roberta Kotowskiego i Sylwii Zacharz
Rok wydania – 2019
Format – 16 x 23 cm
Liczba stron – 167
Publikacja niedostępna w sprzedaży

POBIERZ W WERSJI PDF

 

Niniejsza publikacja to zbiór referatów przygotowanych przez grono naukowców na ogólnopolską konferencję naukową Stefan Żeromski – twórca, działacz, obywatel, zorganizowaną 15 października 2019 roku przez Muzeum Narodowe w Kielcach z okazji 155 rocznicy urodzin Stefana Żeromskiego.

Tematyka artykułów konferencyjnych oscyluje wokół tekstów publicystycznych oraz działalności i biografii Stefana Żeromskiego. W czasie konferencji zaprezentowano tezy, które następnie rozszerzono w trakcie dyskusji. Materiały zgromadzone w tej publikacji nie stanowią więc pokłosia konferencji a są jej podstawą, punktem wyjścia do dalszych polemik, kolejnym krokiem w poszukiwaniu odpowiedzi.

 

POBIERZ PDF

 

Wiesław Caban Młodzież polska w rosyjskich korpusach kadetów w XIX wieku. Wybrane problemy

Wiesław Ratajczak Poszukiwanie wzorca wolności. Żeromski o Conradzie

Lesław Dall Rzeczpospolita Zakopiańska, czyli jak Zakopane odzyskało niepodległość w 1918 roku

Katarzyna Sobolewska Zgubiony i odnaleziony XXI tom Dzienników Żeromskiego. Osoby, wydarzenia, okoliczności. Raport ze stanu poszukiwań

Katarzyna Kościewicz „Z tych artykułów też już prof. Pigoń rezygnuje.” Wokół problemów z recepcją publicystyki Stefana Żeromskiego w Polsce Ludowej z cenzurą w tle

Beata Utkowska Między diarystycznym a niediarystycznym – renegocjowanie granic edytorskich. Przed wydaniem Dzienników Żeromskiego w ramach jego Pism zebranych

Zdzisław Jerzy Adamczyk Czy można dobrze wydać dziennik Stefana Żeromskiego? Pierwsze spostrzeżenia oraz nieustanne wahania i rozterki wydawcy

Monika Gabryś-Sławińska Diabelska nieufność – obraz złego/diabła/szatana we wczesnej twórczości Stefana Żeromskiego

 

 

Powrót