Wydawnictwa

100-lecie policji miasta Kielce

Redakcja naukowa – Dariusz Palacz, Krzysztof Wątorek, Piotr Zalewski
Rok wydania – 2019
Format – 16,5 x 23,5 cm
Liczba stron – 518
Publikacja niedostępna w sprzedaży

Publikacja powstała w wyniku podjętej współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach, Winnickim Kooperatywnym Instytutem oraz Muzeum Narodowym w Kielcach.

Zasadniczy cel niniejszej monografii, składającej się z 23 artykułów, koncentruje się wokół przedstawienia historii Policji powiatu i miasta Kielce. Zgodnie z założeniami, głównym przedmiotem badań była analiza funkcjonowania oraz poszerzenie wiedzy o organach porządku publicznego, tj. Policji Państwowej, Policji Polskiej Generalnego Gubernatorstwa (tzw. Policji „Granatowej”), Milicji Obywatelskiej oraz Policji w  latach 1990–2019 na tle obowiązujących systemów politycznych i  prawnych. W przedstawionych opracowaniach autorzy dążyli do zaprezentowania zaangażowania organów porządku publicznego w  eliminowaniu zagrożeń bezpieczeństwa publicznego oraz udziału w życiu politycznym i społecznym kraju. W publikacji przedstawione zostały również indywidualne postawy funkcjonariuszy tych organów w związku z realizowanymi przez nich zadaniami głównie w aspekcie regionalnym.

Przygotowane opracowania obejmują okres badawczy od 1919 do 2019 roku i zostały przyporządkowane do następujących obszarów tematycznych:

− Policja Państwowa w latach 1919–1939,

− Policja i policjanci w czasie II wojny światowej,

− Milicja Obywatelska w latach 1945–1990,

− Policja po transformacji ustrojowej w latach 1990–2019,

− Europejskie struktury policyjne w latach 1919–2019.

Powrót