Wydawnictwa

Z problematyki badań literaturoznawczych

Redakcja naukowa: Małgorzata Krzysztofik
Rok wydania: 2019
Format: 16 x 23 cm
Liczba stron: 223
Publikacja niedostępna w sprzedaży

 

DO POBRANIA

 

Monografia wieloautorska pod tytułem Z problematyki badań literaturoznawczych prezentuje aktualne wyniki badań naukowych pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego zajmujących się literaturą polską i powszechną, ideą korespondencji sztuk, teorią literatury oraz filmoznawstwem. Szeroki wybór tematów sprawia, że publikacja stanowi ciekawą propozycję wydawniczą dla odbiorców zainteresowanych historią literatury polskiej i powszechnej, teorią literatury, antropologią dzieła literackiego, krytyką filmową, historią sztuki (plakat artystyczny) oraz relacjami między słowem a malarstwem.

Autorzy artykułów poruszają nowatorskie tematy, a zarazem w interpretacji omawianych zagadnień sięgają po różnorodne metodologie badawcze, dzięki czemu prezentowane publikacje wpisują się w nurt najnowszej polskiej i europejskiej refleksji humanistycznej. (Małgorzata Krzysztofik)

 

Spis treści

Monika Bator, Nasz ekran i widz. Recenzja filmowa na łamach czasopisma literacko-kulturalnego z okresu PRL na przykładzie lubelskiej „Kameny”

Alina Biała, W podwójnej perspektywie – plakat artystyczny

Pelagia Bojko. Okiem Zygmunta Krasińskiego – ojczyźniane obyczaje? (Na podstawie młodzieńczych listów do ojca)

Agata Chrobot, Ciało w procesie ontogenezy w poezji Klemensa Janickiego

Janusz Detka, Perypetie pokolenia 1920 w powojennym pięcioleciu (1945–1949)

Krzysztof Jaworski, Futurobnia Stanisława Młodożeńca jako najczęściej parodiowany wiersz futurystyczny dwudziestolecia międzywojennego

Paweł Kaptur, Guliwer w Kingsajzie. Czy Machulski czytał Swifta?

Iwona Mityk, Anastazja Kamieńska Aleksandry Marininy wobec klasycznego wizerunku bohatera-detektywa

Danuta Mucha, Indiańskie legendy i sny w realizmie magicznym Miguela Ángela Asturiasa

Ewa Anna Piasta, „Nicht nur der lichte Tag, auch die Nacht hat ihre Wunder”. Kampf als Kehrseite des Friedens in den Erzählungen Gertrud von le Forts

Dorota Połowniak-Wawrzonek, Agnieszka Rosińska-Mamej, Odrobina męskości na receptę..., czyli o frazeologizmach i skrzydlatych słowach wywodzących się z piosenek Jeremiego Przybory oraz o modyfikacjach tych połączeń

Grzegorz Trębicki, Towards Evaluation of Contemporary NoN–mimetic Fiction: Does Non–mimetic Fiction Belong to Popular Literature?

 

Powrót