Wydawnictwa

W kręgu zagadnień literatury powszechnej

Redakcja naukowa: Robert Kotowski i Iwona Mityk
Rok wydania: 2019
Format: 16 x 23 cm
Liczba stron: 243
Publikacja niedostępna w sprzedaży

 

DO POBRANIA

 

Publikacja naukowa W kręgu zagadnień literatury powszechnej jest monografią wieloautorską, zawierającą najnowsze wyniki badań literaturoznawców Uniwersytetu Jana Kochanowskiego zajmujących się literaturą powszechną oraz kontekstami literatury, a także związkami literatury z historią i kulturą Europy. Przedstawia szerokie spectrum zagadnień z zakresu historii, teorii oraz antropologii literatury powszechnej, a także omawia związki literatury europejskiej z literaturoznawstwem polskim.

Kilkanaście prezentowanych artykułów, na zróżnicowanym materiale z zastosowaniem różnych metodologii, analizuje wybrane zagadnienia literatury powszechnej (nie tylko europejskiej) zarówno epok wcześniejszych, jak i czasów najnowszych. Artykuły dotyczą między innymi analizy utworu Jerzego Sabinusa, elementów archetypicznych w baśniowym świecie Hansa Christiana Andersena, literackiego kontekstu Czterech pór roku Antonia Vivaldiego, historii amerykańskiego Południa w trylogii Thomasa Dixona, przypomnienia futurystycznego tekstu Filippa Tommasa Marinettiego, realizmu magicznego w twórczości Miguela Ángela Asturiasa, religijnych aspektów twórczości Charlesa Kingsleya, Thomasa Hughesa czy Patricka Rotha, Herbertowskich odniesień do filmowych realizacji Szekspirowskiego Hamleta, motywu choroby psychicznej w skandynawskich kryminałach, wykorzystania w biblioterapii książek Nicka Vujicica, dysfunkcji fizycznych w utworze Zadie Smith, a także powieści science fiction Ursuli K. Le Guin oraz Cixina Liu.

Przedstawiane artykuły nie ograniczają się jedynie do rozpatrywania kręgu form literatury pięknej, takich jak odmiany powieściowe, nowela symultaniczna, baśń, querrela, esej, lecz wzbogacają konteksty interpretacyjne o odniesienia do sztuki filmowej czy intrygujących zjawisk kultury popularnej.

Tom ma za zadanie przybliżenie najnowszych rezultatów badań pracowników naukowych Wydziału Humanistycznego. Publikacja adresowana jest bowiem do szerokiego kręgu odbiorców interesujących się historią, teorią oraz antropologią literatury powszechnej, a także związkami literatury powszechnej z literaturą polską. (Iwona Mityk)

 

Spis treści

Alina Biała, Cztery pory roku Antonia Vivaldiego wobec literackiego pierwowzoru

Agata Chrobot, Querela Jerzego Sabinusa o zdobyciu Rzymu przez Karola V

Janusz Detka, Hamlet według Herberta (wokół szkicu Hamlet na granicy milczenia)

Krzysztof Jaworski, Rekin – zapomniane tłumaczenie na język polski „noweli symultanicznej” Filippa Tommasa Marinettiego

Krzysztof Kasiński, Raj utracony – amerykańskie Południe w trylogii Rekonstrukcyjnej Thomasa Dixona

Małgorzata Krzysztofik, Biblioterapeutyczne warsztaty z książkami Nicka Vujicica dla uczniów klas 7–8 szkół podstawowych

Michał Mazurkiewicz, “The Manly and the Religious”: Muscular Christianity in the Literary Output of Charles Kingsley and Thomas Hughes

Agnieszka Miernik, Archetypiczne obrazy czarownic i czarodziejów w świecie baśniowym Hansa Christiana Andersena

Danuta Mucha, Miguel Ángel Asturias (1899–1974) – pisarz-noblista

Ewa Anna Piasta, Die Begräbnisfeiern als Mittel zu einer inneren Läuterung am Beispiel des Romans Johnny Shines oder Die Widererweckung der Toten von Patrick Roth

Agnieszka Stanecka., Dysfunctional Bodies and Functional Friendship in Zadie Smith’s Swing Time

Katarzyna Szmigiero, A dangerous combination. Murder and violence as a consequence of mental illness in Scandinavian crime novels and TV series

Grzegorz Trębicki, Trylogia Wspomnienie o przeszłości Ziemi Cixina Liu: w poszukiwaniu kontekstów interpretacyjnych

Ewa Wiśniewska, The Language of Magic in Ursula K. Le Guin’s Earthsea Cycle

 

Powrót