Wydawnictwa

Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach, tom 33

Redakcja naukowa – dr hab. Robert Kotowski
Rok wydania – 2018
Format – 16 x 23 cm
Liczba stron – 264
Liczba fotografii – 75

 

Cykliczne wydawnictwo naukowe Muzeum Narodowego w Kielcach, przedstawiające najnowsze wyniki prowadzonych projektów i badań naukowych, które zaprezentowane są w wyodrębnionych blokach tematycznych z zakresu historii, historii sztuki, konserwatorstwa, etnografii, archeologii i metodologii pracy muzealnej, w tym także szeroko rozumianej edukacji.
 
Recenzje naukowe: prof. dr hab. Dariusz Kuźmina, dr hab. Lidia Michalska-Bracha
Redakcja naukowa: dr hab. Robert Kotowski
Opracowanie redakcyjne: Aleksandra Sadowska
Korekta: Magdalena Del
Fotoedycja: Małgorzata Stępnik

LINK DO WERSJI CYFROWEJ

Spis treści
Od redakcji
Łukasz Wojtczak Listy do Henryka Sienkiewicza w zbiorach Pałacyku w Oblęgorku
Magdalena Klamka Rola Aleksandry Dobrowolskiej w tworzeniu Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku
Aleksandra Sadowska O Listach do Jerzego Marii Kuncewiczowej
Piotr Walczyk O cyklu portretów osób szalonych wykonanym z natury w paryskim przytułku La Salpêtrière przez artystę doby romantyzmu Théodore’a Géricaulta
Leszek Dziedzic Generałowie garnizonu kieleckiego 1918–1939. Szkic do portretu
Wiesława Rutkowska Liczebność środowiska uczniowskiego w szkołach powszechnych w Wierzbniku i w Starachowicach w okresie międzywojennym
Piotr Mączyński, Beata Polit Depozyt wiórów makrolitycznych z krzemienia czekoladowego z miejscowości Pełczyska, pow. pińczowski
Justyna Dziadek XV-wieczne dokumenty z Wiślicy w zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach. Komentarz. Edycja. Tłumaczenie
Jakub Puziuk, Magdalena Szewczyk-Wojtasiewicz Nowożytne akcesoria do palenia tytoniu z badań archeologicznych na Zamku Krzyżtopór w Ujeździe
Michał Biłejszys Miecze japońskie ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach
Andrzej Kasza, Paweł Król Wyniki pomiarów radiometrycznych rudy pirytowej z kopalni „Staszic” w Rudkach k. Nowej Słupi pochodzącej ze zbiorów przyrodniczych Muzeum Narodowego w Kielcach
Marek Adamczewski W sprawie genezy współczesnego „herbu Włoszczowy”. Uwagi na marginesie prac Adama Chmiela na temat herbu powiatu włoszczowskiego z 1924 roku
Indeks nazwisk

Powrót