Wydawnictwa

Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach, tom 34

Redakcja naukowa – prof. dr hab. Robert Kotowski
Rok wydania – 2019
Format – 16 x 23 cm
Liczba stron – 220
Liczba fotografii – 13

Cykliczne wydawnictwo naukowe Muzeum Narodowego w Kielcach, przedstawiające najnowsze wyniki prowadzonych projektów i badań naukowych, które zaprezentowane są w wyodrębnionych blokach tematycznych z zakresu historii, historii sztuki, kultury oraz komunikacji społecznej.

 

Recenzje naukowe: dr hab. Lidia Michalska-Bracha

Redakcja naukowa: prof. dr hab. Robert Kotowski

Opracowanie redakcyjne: Aleksandra Sadowska

Korekta: Magdalena Del

Tłumaczenie: Magdalena Kiczor, Gabriela Jurkowska

 

LINK DO WERSJI CYFROWEJ

 

Spis treści

Od redakcji

HISTORIA I ZBIORY

Wojciech CedroPraca zarobkowa polskich zesłanek na Syberii w XIX wieku

Jacek Puchalski Katalog Centralny wydawnictw komunistycznych Instytutu Naukowego Badania Komunizmu w Warszawie
(1930–1939)

Paweł GrzesikKorespondencja obozowa Danuty i Romany Cholewickich – jeńców wojennych po powstaniu warszawskim

KULTURA I SZTUKA

Magdalena Klamka Sienkiewiczowska kultura pamięci

Łukasz WojtczakKazimierz Pochwalski. Nadworny malarz cesarza Austrii i Henryka Sienkiewicza

Piotr WalczykAleksander Gierymski i jego nerwowa pogoń za ideałem. Światło i mrok jako dwa motywy wiodące w jego twórczości

Katarzyna OstrowskaDybuk. Opowieść o nieważności świata Krzysztofa Kopczyńskiego i Anny Sajewicz jako reportaż naukowy

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Seweryn DobrzelewskiWarsztat, zadania i rola brokera informacji w społeczeństwie informacyjnym

Wioletta Matosek Internetowe bazy ekspertów jako źródło informacji dla dziennikarzy

Anna MiotkPomiar widowni internetowej – narzędzia analityczne ich zastosowania

Indeks nazwisk

 

Powrót