Wydawnictwa

Muzeum Archeologiczne w Wiślicy

Autor –  Gabriela Kiełtyka-Sołtysiak
Rok wydania – 2022
Format – 21 x 27 cm
Liczba stron – 180

NAKŁAD WYCZERPANY

 

Publikacja bezpłatna, sfinansowana w ramach projektu Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego.

Pierwsze muzeum o profilu archeologiczno-historycznym otwarto w Wiślicy 20 maja 1966 roku. Nadrzędnym celem, jaki przed nim postawiono, było gromadzenie, udostępnianie i popularyzowanie zabytków pozyskanych z prowadzonych tu wykopalisk, a także otoczenie odpowiednią opieką odsłoniętych reliktów architektonicznych. 

Przełomowy był rok 2017, kiedy placówka została włączona w struktury Muzeum Narodowego w Kielcach. Opracowano wówczas plan rozwoju i rozbudowy muzeum oraz stworzenia szlaku turystycznego łączącego najcenniejsze wiślickie zabytki.

W 2018 roku wyróżniono Wiślicę prestiżowym tytułem Pomnika Historii. Otrzymał go zespół kolegiaty pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny wraz z reliktami kościoła św. Mikołaja [?] oraz Grodzisko.

Na potencjał miejscowości wpływają przede wszystkim obiekty zabytkowe o randze ogólnopolskiej, a nawet, jak w przypadku płyty orantów - o światowym znaczeniu, składające się na zespół staromiejski w Wiślicy, który prezentuje rzadki przykład złożonego zespołu osadniczego.

 

 

LINK DO WERSJI CYFROWEJ

Powrót