Wydawnictwa

O przyszłość Rapperswilu i inne teksty

Autor – Stefan Żeromski
Rok wydania – 2023
Format – 16,5 x 23, 5 cm
Liczba stron – 162
Cena – 40 zł plus koszty przesyłki

Publikacja, na którą składa się siedem tekstów Stefana Żeromskiego:

  1. Z Rapperswilu, 30 września 1895 – notatka powstała podczas pracy Żeromskiego przy wpisywaniu nabytków do ksiąg inwentarzowych raperswilskiego Muzeum, tekst mówiący o darach pułkownika Bolesława Dłuskiego dla Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu; autograf nieznany.
  2. Mauzoleum Kościuszki. Setny katalog. Kilka słów o Bukowskim­­­ – artykuł dotyczący projektów mauzoleum, w którym miało być złożone serce Tadeusza Kościuszki, oraz antykwarycznego katalogu i zasług jego autora – Henryka Bukowskiego; autograf nieznany. 
  3. O sytuacji w Muzeum w Rapperswilu. Informacje spisane na prośbę Stanisława Szpotańskiego – tekst, w którym Żeromski zawarł swoje doświadczenia i obserwacje z okresu pracy w raperswilskim Muzeum, a którego publikacja w 1911 roku była jednym z głosów w dyskusji na temat nieporządków panujących w Muzeum w Rapperswilu; autograf nieznany.
  4. List do redaktora „Kuriera Warszawskiego” – list Żeromskiego z prośbą o zamieszczenie jego odpowiedzi na zarzuty– przeinaczania faktów i kierowanie się osobistymi urazami – stawiane mu w artykule „Gazety Warszawskiej”.
  5. W sprawie Muzeum w Rapperswilu – artykuł Żeromskiego wydrukowany w „Nowej Gazecie” będący – szerszą niż List do redaktora „Kuriera Warszawskiego” – odpowiedzią na szkalujące imię pisarza artykuły zamieszczone w numerach 99 i 101 „Gazety Warszawskiej”; autograf nieznany.
  6. Towarzystwo Przyjaciół Rapperswilu – artykuł będący reakcją Żeromskiego na wydane przez Komisję raperswilską Orzeczenie. Pisarz zawiadamia w nim o powstaniu towarzystwa, którego celem będzie utrzymanie całości zbiorów muzealnych i bibliotecznych raperswilskiego Muzeum, oraz wskazuje program naprawczy Muzeum; autograf nieznany.
  7. O przyszłość Rapperswilu. Towarzystwo Przyjaciół Rapperswilu. Udowodnienie zarzutów poczynionych Zarządowi Muzealnemu – tekst będący pokłosiem trwającej wiele miesięcy dyskusji o potrzebie dokonania radykalnych refom w Muzeum Narodowym Polskim w Rapperswilu. Rozwinięcie artykułu Towarzystwo Przyjaciół Rapperswilu; autograf nieznany.

 

To czwarta, po Wiernej rzece, Syzyfowych pracach i Przedwiośniu, publikacja powieści Stefana Żeromskiego wydana przez Muzeum Narodowe w Kielcach.

 

Powrót