Wydawnictwa

Rocznik 37

Redakcja naukowa – prof. dr hab. Robert Kotowski
Rok wydania – 2022
Format – 16 x 23 cm
Liczba stron – 234

Cykliczne wydawnictwo naukowe Muzeum Narodowego w Kielcach, przedstawiające najnowsze wyniki prowadzonych projektów oraz badań naukowych, które zaprezentowane są w wyodrębnionych blokach tematycznych z zakresu m.in. historii, literatury, konserwacji zbiorów.

 

Recenzja naukowa: dr hab. Lidia Michalska-Bracha

Redakcja naukowa: prof. dr hab. Robert Kotowski

 

 LINK DO WERSJI CYFROWEJ 

 

Spis treści

Od redakcji

HISTORIA I LITERATURA

Magdalena Anna Del Zakopiańskie przyjaźnie Stefana Żeromskiego

Dariusz Buras Zwalczanie przestępstw fałszerstwa pieniędzy i dokumentów przez Policję Państwową w Polsce w latach 1919–1939

ODDZIAŁY I ZBIORY

Gabriela Kiełtyka-Sołtysiak Wczesnośredniowieczna Wiślica w nowoczesnej odsłonie. Modernizacja Muzeum Archeologicznego jako przykład innowacyjnych rozwiązań konserwatorskich i ekspozycyjnych

Natalia Świeboda Wizerunki kobiet na fotografiach i pocztówkach z kolekcji historycznej Muzeum Narodowego w Kielcach

Paweł Milejski Skarb monet z Mokrska Dolnego (pow. jędrzejowski) – rewizja znaleziska

KONSERWACJA ZBIORÓW

Małgorzata Misztal, Bożena Opiłło Fryz portretowy i iluzjonistyczne portale w Izbie Stołowej Górnej w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich – historia i konserwacja

Małgorzata Misztal Polichromowany strop belkowy w Izbie Stołowej Górnej Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach – prolegomena do badań konserwatorskich

KRONIKA ŻAŁOBNA

Bogusława Skrzypczak Alojzy Oborny (1933–2022)

Powrót