Zbiory

Numizmaty

Denar "Książę i Św. Wojciech"

Medal "Gustaw II Adolf, król Szwecji"

Kolekcja numizmatyczna jest przeglądem monet, w tym kilku wybitnej wartości, począwszy od czasów Piastów. W skład kolekcji wchodzą: 47 znalezisk monetarnych tzw. skarbów, monety z epoki Piastów, Jagiellonów, Wazów, Księstwa Warszawskiego, powstania listopadowego, Królestwa Polskiego, II Rzeczpospolitej, monety z getta w Łodzi z okresu okupacji niemieckiej, banknoty polskie od czasów Insurekcji Kościuszkowskiej do aktualnie będących w obiegu, medale oraz tłoki pieczętne władz i urzędów państwowych, sądowe, wojskowe, powstańcze, cechowe, szkolne, kościelne oraz organizacji i instytucji użyteczności publicznej.
W zbiorach znajduje się 47 znalezisk monetarnych, wśród których na szczególną uwagę zasługują: skarb z Wodzisławia liczący 2191 denarów Władysława Jagiełły, Władysława Warneńczyka i Kazimierza Jagiellończyka; skarb z Krzczonowa składający się z 5263 denarów i półgroszy Władysława Jagiełły, Władysława Warneńczyka i Kazimierza Jagiellończyka, Jana Olbrachta oraz grosze praskie; skarb z Mokrska Dolnego – w zespole tym występują monety: Władysława Jagiełły, Kazimierza Jagiellończyka, Zygmunta Starego, Zygmunta Augusta, monety Śląskie, Zakonu Krzyżackiego, różnych miast i państw niemieckich.

Z najciekawszych monet w zbiorze należy wymienić denary: Bolesława Krzywoustego, Władysława Wygnańca i Bolesława Kędzierzawego, brakteaty: Bolesława Wstydliwego, Mieszka III, Mieszka Plątonogiego, talary: Stefana Batorego, Zygmunta III Wazy, Władysława IV Wazy, Stanisława Augusta Poniatowskiego, talar kurlandzki Jakuba Kettlera, dukaty: Władysława IV Wazy, Jana Kazimierza Wazy, Księstwa Warszawskiego i Powstania Listopadowego, złote i srebrne monety Królestwa Polskiego, II Rzeczpospolitej oraz monety z getta w Łodzi z okresu okupacji niemieckiej.

Zbiór banknotów obejmuje zdecydowaną większość banknotów polskich, od czasów Insurekcji Kościuszkowskiej do aktualnie będących w obiegu.

Wśród najcenniejszych medali wchodzących w skład kolekcji numizmatycznej wyróżnić należy niewątpliwie: medal wykonany w 1634 r. na zamówienie dworu szwedzkiego przez Sebastiana Dadlera, najwybitniejszego europejskiego medaliera epoki baroku, z okazji drugiej rocznicy śmierci króla Gustawa II Adolfa w bitwie pod Lützen; okolicznościowy medal ślubny, wykonany w 1638 r. przez Johana Höhna; medal poświęcony zwycięstwom wojennym króla Szwecji Karola XII autorstwa wybitnego niemieckiego medaliera pracującego w Norymberdze Georga Hautscha. Medal ten związany jest z Kielcami osobą władcy, albowiem Karol XII przebywał w pałacu kieleckim przed bitwą pod Kliszowem w okresie od 30.VI do 9.VII. 1702 r.

Szczególną wartość (także sentymentalną) posiada komplet medali wybitych przez Watykan z okazji 13. rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II i 100. rocznicy ogłoszenia Encykliki „Rerum Novarum”. Medale te przekazał osobiście do zbiorów papież Jan Paweł II podczas wizyty w pałacu kieleckim 3 czerwca 1991 r.
Powrót