Zbiory online

List do Edmunda Massalskiego

Informacje o obiekcie:

Dział / Kategoria:Archiwalia
Typ obiektu:Rękopis
Datowanie:09.05.1923
Autor:Stefan Żeromski (1864-1925)
Miejsce powstania lub znalezienia:Warszawa
Technika:rękopis
Material:papier
Wymiary:17,3 x 11,2 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/Ż/13

       Jest to jedyny znany list Żeromskiego do Massalskiego; listy Massalskiego do Żeromskiego nie są znane. Nie wiadomo również czy panowie znali się osobiście.

  W liście tym Żeromski zwraca się do Massalskiego z prośbą o opublikowanie na łamach kieleckiej gazety dwóch opowiadania Niny Krąkowskiej - warszawskiej lekarki,  związanej z Kielecczyzną. Massalski prośbę tę spełnił. „Krupinę” wydrukował w numerach 22,23,24 „Gazety Kieleckiej” z 27.005,03.06 i 10.06.1923; a „Kutermachę” w numerach 27,28,29,30 i 32 z 01.07,08.07,15.07, 22.07 i 05.08.1923. Po ukończeniu druku, dwa szkice Krąkowskiej wydał jako książeczkę: N. Krąkowska. „Krupina, Kutermacha. Obrazki z Kieleckiego”, Kielce 1923. Odbitka z „Gazety Kieleckiej”, s.16.” Tytułami szkiców są nazwiska ich bohaterów: chłopa Kutermachy oraz  Krupiny – chłopki, żony chłopa Krupy..

 

           Edmund Massalski (1886-1975) nauczyciel, dziennikarz, regionalista. Po ukończeniu kieleckiego gimnazjum studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim botanikę i geografię. Od 1913 roku był nauczycielem w Kielcach. Żywo zajmo0wł się ruchem regionalistycznym  i krajoznawczym. Po II wojnie światowej pełnił funkcję dyrektora Muzeum Świętokrzyskiego. W latach 20. XX w. był redaktorem naczelnemu Gazety Kieleckiej.

 

           Nina Krąkowska – ur. 1888 r. w Petersburgu. Lekarka i pisarka – jej dziadek był ormiańskim poetą. W 1922 roku zamieszkała w Polsce; wcześniej na wakacje przyjeżdżała do wsi Czarkowy w Kieleckiem. Przeczytawszy w „Snobizmie i postępie” apel pisarza o spisywanie podań ludowych przesłała Żeromskiemu swe szkice – „Krupinę” i „Kutermachę”

 

 

Bibliografia:

 

  1. Żeromski S., Listy 1919 – 1925, opr. Z. J. Adamczyk [w:] Żeromski S., Pisma zebrane, t. 39, pod red. Z. Golińskiego, W-wa 2010.