Zbiory online

Tableau maturzystów Męskiego Gimnazjum Rządowego

Informacje o obiekcie:

Dział / Kategoria:Archiwalia
Typ obiektu:Fotografia
Datowanie:1886
Miejsce powstania lub znalezienia:Kielce
Technika:fotografia
Wymiary:35,5 x 51 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/Ż/132

   Pamiątkowe zdjęcie maturzystów 1886 roku Męskiego Gimnazjum Rządowego w Kielcach. Widać na nim Stefana Żeromskiego (drugi rząd od góry, pierwsze zdjęcie po lewej stronie) oraz jego przyjaciół: Jana Strożeckiego (pierwszy rząd od dołu, druga fotografia od prawej strony), Jana Wacława Machajskiego (drugi rząd od dołu, szóste zdjęcie od lewej strony). Tuż nad podobizną Żeromskiego umieszczona została fotografia jego ulubionego profesora – Antoniego Gustawa Bema.

   Wokół umieszczonej w centrum tableau fotografii budynku szkolnego ułożone zostały podobizny dyrekcji, nauczycieli oraz uczniów.

 

       Antoni Gustaw Bem (1848-1902), krytyk i historyk literatury, nauczyciel. Studia odbył na Wydziale Filologiczno-Historycznym w Szkole Głównej i UW. Studiował razem z Aleksandrem Świętochowskim. Był autorem licznych recenzji, szkiców historyczno-literackich oraz podręczników do gramatyki polskiej: „Zarys wykładu mowy polskiej według wskazówek językoznawstwa porównawczego”(W-wa 1883), „Jak mówić po polsku, czyli gramatyka polska w zarysie popularnym” (W-wa 1889).

 

        Jan Strożecki (1870-1918), przyjaciel Żeromskiego. Współzałożyciel PPS, zesłaniec. Utonął ratując topiącego się rodaka. Nie zachował się żaden list Żeromskiego do Strożeckiego, natomiast do czasów współczesnych przetrwało ponad 40 listów Strożeckiego do Żeromskiego.

 

                 Jan Wacław Machajski (1866-1926), jeden z najbliższych kolegów Żeromskiego z czasów gimnazjalnych i studenckich. Działacz rewolucyjny, zesłaniec. Ze względu na swą konspiracyjną działalność polityczną posługiwał się nazwiskiem Jan Kiżła

 

Bibliografia:

 

  1. Żeromski S., Listy 1884 – 1892, opr. Z. J. Adamczyk [w:] Żeromski S., Pisma zebrane, t. 34, pod red. Z. Golińskiego, W-wa 2001.