Zbiory online

wszystkie a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z

Archiwalia

Dokument wystawiony przez króla Aleksandra Jagiellończyka, potwierdzający wcześniejszy dokument wystawiony przez króla Jana Olbrachta, odnoszący się do dóbr Orawaby sezamu

Kraków, 12 lutego 1502

 

Zachowane w kolekcji historycznej archiwalia to m.in. dokumenty zawierające przywileje wydawane dla miast Kielecczyzny przez królów polskich i biskupów krakowskich, archiwalia z okresu Księstwa Warszawskiego, Królestwa Polskiego, powstań narodowych, I wojny światowej, dwudziestolecia międzywojennego i II wojny światowej .
Najstarsze w zbiorze są dokumenty pergaminowe, miejskie i cechowe z XV-XVII w. dotyczące Kielecczyzny, wydawane dla miast stanowiących własność biskupią przez biskupów krakowskich: Jana Konarskiego, Bernarda Maciejowskiego, Jakuba Zadzika, Kazimierza Łubieńskiego, Kajetana Sołtyka; dokumenty królewskie z przywilejami dla miast wystawiane m.in. przez Stefana Batorego, Jana Kazimierza, Władysława IV, Jana III Sobieskiego, Henryka Walezego.

Dokumenty z okresu Insurekcji kościuszkowskiej to patenty oficerskie, rozkazy, nagany z podpisami Tadeusza Kościuszki, oraz dokumenty drukowane m.in. Uniwersał połaniecki.

Kilka akt i dokumentów pochodzi z czasów Księstwa Warszawskiego, m.in. nominacje oficerskie z podpisami ministra wojny ks. Józefa Poniatowskiego oraz patenty na odznaczenia wojskowe.

Pamiątki po Jakubie i Janie Otto oraz Franciszku Kontrymowiczu, uczestnikach wojen napoleońskich, mówią o przebiegu służby wojskowej, odznaczeniach otrzymywanych w czasie jej trwania, zawierają także korespondencję ze zwierzchnikami, dzięki czemu stanowią cenne uzupełnienie archiwaliów dokumentujących udział Polaków w walce o wyzwolenie narodowe.

Cenna dla historyków przemysłu jest kolekcja dotycząca zakładów w Białogonie: Kronika „Opis geograficzno-historyczny i statystyczno-techniczny zakładów Rządowo-Górniczych w Oddziale Białogon”, założona w 1842 roku w związku z zarządzeniem Dyrekcji Górniczej o sporządzaniu „rysów historycznych” poszczególnych zakładów oraz kilkadziesiąt rękopisów zawierających korespondencję dowódców Gwardii Ruchomej woj. krakowskiego oraz Komitetu Obywatelskiego Bezpieczeństwa Publicznego z Dozorstwem Fabryk Rządowych w Białogonie w sprawie dostawy broni dla powstańców 1830 - 1831.

Archiwalia z powstania styczniowego to m.in. zbiór kwitów i asygnacji wystawionych przez dowódców oddziałów powstańczych dla Tomasza Winnickiego, dzierżawcy dóbr ziemskich za pobrane artykuły żywnościowe w latach 1863 - 1864.

Dużą grupę stanowią dokumenty po Legionistach Józefa Piłsudskiego, m.in. kwity werbunkowe, przepustki, nominacje, patenty na odznaczenia itp.

Z materiałów do dziejów Kielc zachowała się księga miejska z lat 1789 - 1791 m.in. z protokołami posiedzeń władz miejskich – urzędu radzieckiego i ławniczego.

Lista eksponatów

Widok:
TytułAutorDatowanieDział
"Młodości dziedzicu wszystkiego!" Stefan Żeromski (1864-1925) 1907 Archiwalia
Bilet wizytowy Stefana Żeromskiego ok. 1910 Archiwalia
Fotografia Stefana Żeromskiego 1893/1894 Archiwalia
Gazeta Światowid 28.11.1925 Archiwalia
Japońskie wydanie "Popiołów" Stefan Żeromski 1931 Archiwalia
Książka "Turoń" Stefan Żeromski 1923 Archiwalia
Kwit Wincentego Żeromskiego Wincenty Żeromski 1883 Archiwalia
List do Bronisława Saskiego Stefan Żeromski (1864-1925) 21.09.1905 Archiwalia

Powrót