Zbiory online

Portret Leona Radziwiłła

Informacje o obiekcie:

Dział / Oddział:Malarstwo i rzeźba
Typ obiektu:Obraz
Datowanie:XVIII/XIX w.
Autor:malarz nieznany
Miejsce powstania lub znalezienia:Polska
Technika:olej
Materiał:płótno
Wymiary:71,5 x 58 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/M/1982

Książę Leon Michał Radziwiłł herbu Trąby (1722-1751) był synem Michała Antoniego Radziwiłła na Nieświeżu oraz Marcjanny Elżbiety Dowmont-Siesickiej herbu Bawola Głowa. Od 1850 roku sprawował funkcję strażnika polnego litewskiego.