Zbiory online

Portret Ksawerego Franciszka Druckiego-Lubeckiego

Informacje o obiekcie:

Dział / Oddział:Malarstwo i rzeźba
Typ obiektu:Obraz
Datowanie:ok.1820
Autor:malarz nieznany
Miejsce powstania lub znalezienia:Polska
Technika:olej
Materiał:płótno
Wymiary:81 x 65 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/M/1664

Książę Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki herbu Druck (1779 -1846) był ministrem skarbu Królestwa Polskiego w latach 1821–1830, ministrem prezydującym w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji Królestwa Polskiego, członkiem Komisji Najwyższej Egzaminacyjnej przy Radzie Stanu Królestwa Kongresowego, członkiem Rządu Tymczasowego Królestwa Polskiego w 1815 roku, założycielem Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego (1825) i Banku Polskiego (1828), marszałkiem guberni grodzieńskiej w latach 1815–1817 i 1828–1834, marszałkiem powiatu grodzieńskiego w latach 1809–1815. Był kawalerem Orderów Orła Białego, Świętego Stanisława, Świętego Aleksandra Newskiego, Świętego Równego Apostołom Księcia Włodzimierza, Świętej Anny, Austriacko-Cesarskiego Orderu Leopolda, Orderu Orła Czerwonego i Orderu Korony Rucianej.