Zbiory online

Portret Jerzego Mniszcha

Informacje o obiekcie:

Dział / Oddział:Malarstwo i rzeźba
Typ obiektu:Obraz
Datowanie:XVIII lub XIX w.
Autor:malarz nieznany
Miejsce powstania lub znalezienia:Polska
Technika:olej
Materiał:płótno
Wymiary:82,5 x 67 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/M/1700

Jerzy August Wandalin Mniszech herbu Mniszech z Wielkich Kończyc (1715 –1778) był marszałkiem nadwornym koronnym w latach 1742 i 1757–1778, kasztelanem krakowskim od 1773, starostą generalnym Wielkopolski od 1757, łowczym wielkim koronnym od 1732, podkomorzym wielkim litewskim od 1736, starostą sanockim, białocerkiewskim, grudziądzkim, lubaczowskim, krzyczewskim, starostą ujsko-pilskim. Był kawalerem Orderu Orła Białego, a także rosyjskich Orderów Świętego Andrzeja i Świętego Aleksandra.